น้ำท่วม!สถาปัตยกรรมผสมผสาน4ชาติ

วันที่ 26 ต.ค. 2553 เวลา 21:15 น.
น้ำแม่น้ำปราจีนบุรีเอ่อท่วมวัดแก้วพิจิตรสถาปัตยกรรมผสมผสาน 4 ชาติ

น้ำแม่น้ำปราจีนบุรีได้เอ่อเข้าภายในกำแพงแก้วพระอุโบสถวัดแก้วพิจิตร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  ระดับน้ำสูงกว่า 30  เซนติเมตร  รอบตัวพระอุโบสถ ซึ่งพระอุโบสถดังกล่าวก่อสร้างตรงสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสาน 4 ชาติ(ไทย  ฝรั่ง  จีน กัมพูชา) ที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย
 
ทั้งนี้ด้านนอกติดแม่น้ำปราจีนบุรีมีการตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่องของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีในการสูบน้ำออก พร้อมนำกระสอบทรายมาเป็นแนวอีกชั้นหนึ่ง
 
นายศิริพงษ์   ห่านตระกูล ผวจ.ปราจีนบุรี   กล่าวว่า  สถานการณ์น้ำท่วม  จ.ปราจีนบุรี  สภาพน้ำยังคงตัว  อาทิ  อ.ประจันตคาม  ด้าน อ.บ้านสร้างระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ๆ   เนื่องจากท้ายน้ำ    จากการตรวจสอบปริมาณน้ำ พื้นที่น้ำท่วม  อ.นาดีเหลือระดับน้ำท่วมเพียงที่ลุ่ม ประมาณ 70 ซม  อ.กบินทร์บุรีน้ำลดจำนวนมากเหลือ 60-70 ซม. ด้าน   อ.ประจันตคามน้ำท่วมเพิ่ม 1ซม.  อ.ศรีมโหสถน้ำลดลง   อ..บ้านสร้างระดับน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเป็นพื้นที่ท้ายน้ำ