โรงเรียนหลายแห่งในตัวเมืองเพชรสอนชั่วคราวรับน้ำท่วม

วันที่ 22 ส.ค. 2561 เวลา 11:57 น.
โรงเรียนหลายแห่งในตัวเมืองเพชรสอนชั่วคราวรับน้ำท่วม
เพชรบุรี-โรงเรียนหลายแห่งในตัวเมืองเพชรบุรีปิดชั่วคราวถึง25ส.ค.61 ทหารมทบ.15ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เจ้าหน้าที่เสริมกระสอบทรายป้องกัน กรมชลประทานติดเครื่องสูบเร่งระบาย

มวลน้ำจากเขื่อนเพชรบุรี ที่รับน้ำซึ่งไหลมาจากเขื่อนแก่งกระจาน มวลน้ำได้ไหลไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยมีระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังไม่สามารถระบุได้ว่า น้ำจะท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจจะมีปริมาณน้ำสูงเป็นจำนวนเท่าใด ขณะเดียวกัน โรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆ ในพื้นที่ เทศบาลเมืองเพชรบุรี ปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25ส.ค.61

ขณะที่เทศบาลเมืองเพชรบุรีได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาติดตั้งเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำตามถนนที่มีน้ำท่วมสายต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ด้าน พลตรี สุรินทร์ นิลเหลือง  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 ได้สั่งการให้กำลังพลลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ เข้าไปช่วยเหลือเพื่อขนฝงฝย้ายสิ่งของภายในบ้านเอาไปไว้ในที่สูง  และช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามถนนในจุดที่มีน้ำท่วมขัง

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ้ได้เดินทางมายังศลากลางจังหวัดเพชรบุรี เพื่อทำการติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี เขื่อนแก่งกระจาน และเขื่อนเพชร พร้อมมอบหมายกรมชลประทานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

นายลักษณ์ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 61) มีปริมาณน้ำจากเขื่อนแก่งกระจาน จำนวน 773 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 109 ของความจุอ่างฯ ส่งผลให้บริเวณ อ.แก่งกระจาน และ อ.ท่ายาง มีน้ำล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริม 2 ฝั่งแม่น้ำ ซึ่งปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนบริเวณหน้าเขื่อนเพชร กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน ได้ผันน้ำเข้าระบบชลประทาน และคลองระบายน้ำ D9 รวมกันประมาณ 120 ลบ.ม./วินาที เร่งระบายน้ำไปออกทะเล ที่เหลือจะควบคุมให้ไหลผ่านเขื่อนเพชรลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี ในอัตราประมาณ 160 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะไหลผ่าน อ.ท่ายาง และ อ.บ้านลาด ขณะนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบน้ำล้นตลิ่ง ส่วนพื้นที่บริเวณที่ลุ่มต่ำในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้รับผลกระทบมีน้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง อาทิ บริเวณสนามฟุตบอลวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี โรงน้ำแข็งธนสิทธิ์ สะพานลำไย และสะพานใหญ่ เป็นต้น

ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาด้วยการเสริมกระสอบทรายในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว พร้อมกับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้กรมชลประทาน ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการทำงานร่วมกันในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมต่าง ๆ อีกทั้งให้กรมชลประทานเตรียมความพร้อม โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำ หากเกิดน้ำท่วมขังในเขตชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ และพื้นที่การเกษตร รวมทั้ง การเตรียมพร้อมเครื่องจักรกล เครื่องมือต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง