รับพายุเบบินคาเขื่อนวชิราลงกรณระบายน้ำเพิ่ม53ล้านลบ.ม.

วันที่ 17 ส.ค. 2561 เวลา 19:49 น.
รับพายุเบบินคาเขื่อนวชิราลงกรณระบายน้ำเพิ่ม53ล้านลบ.ม.
กาญจนบุรี-รับสถานการณ์ พายุเบบินคา เขื่อนวชิราลงกรณ แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำ เป็นวันละ 53 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วง 23-27ส.ค.นี้

นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยจะระบายผ่านช่องทางปกติวันละ 43 ล้านลูกบาศก์เมตร และระบายผ่านทางระบายน้ำล้น (spillway) วันละ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมเป็นการระบายน้ำวันละ 53 ล้านลูกบาศก์เมตรตั้งแต่วันที่ 23-27 สิงหาคม 2561 เพื่อรองรับสถานการณ์อิทธิพลของพายุเบบินคาที่อาจจะทำให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้น จึงขอแจ้งประสานงานให้กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ระบายน้ำที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขื่อนวชิราลงกรณพยายามเร่งพร่องน้ำออกไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารจัดการน้ำในอ่างให้เหมาะสม

ขณะเดียวกันก็พยายามควบคุมการระบายน้ำ เพื่อให้เกิดผลกระทบด้านท้ายน้ำตลอดแม่น้ำแควน้อยในภาพรวมน้อยที่สุด ประกอบกับในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะ อ.ทองผาภูมิ และ อ.สังขละบุรี มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นผลให้ระดับน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้มีความเสี่ยงอย่างมากที่จะมีน้ำเต็มเขื่อนและต้องระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำฉุกเฉินสปิลเวย์ เหมือนเช่นปี 2537 ปี 2540 และปี 2545.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต