อัศวินลงนามคำสั่งให้ "อำนวย" พ้นรองผู้ว่าฯเหตุต้องไปเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศ

วันที่ 24 ส.ค. 2560 เวลา 19:18 น.
อัศวินลงนามคำสั่งให้ "อำนวย" พ้นรองผู้ว่าฯเหตุต้องไปเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศ
พล.ต.อ.อัศวิน ลงนามคำสั่งให้ "อำนวย นิ่มมะโน" พ้นเก้าอี้รองผู้ว่าฯ เหตุต้องไปเป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและมีภารกิจอื่นมาก

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ได้ลงนามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2650/2560 ให้ รองผู้ว่าฯ กทม. และผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯ กทม. พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้ง รองผู้ว่าฯ กทม. ตามที่ได้มีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3178/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559  แต่งตั้ง พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน เป็นรองผู้ว่าฯกทม. และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3181/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 แต่งตั้ง พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข เป็นผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯ กทม.

ทั้งนี้เนื่องจาก พล.ต.ท.อำนวย มีภารกิจสำคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ลงวันที่ 15 ส.ค. และปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นอกจากนี้ยังเป็นผู้บรรยายพิเศษในหลักสูตรต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และยังเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันอื่นๆ ทำให้มีเวลาในการปฏิบัติราชการให้แก่ กทม. น้อยลง ฉะนั้นเพื่อให้การบริหารราชการของ กทม. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49(3) และมาตรา 55 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ประกอบกับข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2559 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559โดยความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี จึงให้ พล.ต.ท.อำนวย พ้นจากตำแหน่งรองผู้ว่าฯ กทม.  และ พล.ต.ท.ชินทัต พ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯกทม. และแต่งตั้งให้ พล.ต.ท.ชินทัต เป็นรองผู้ว่าฯ กทม. ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

ขณะเดียวกันได้ลงนามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2651/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯ กทม. โดยแต่งตั้งให้ นายโกสิน เทศวงษ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯ กทม. ตั้งแต่วันที่ 24  สิงหาคม 2560  เป็นต้นไปเช่นเดียวกัน

รายงานข่าวแจ้ง ว่า สำหรับ พล.ต.ท.ชินทัต เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง จเรตำรวจ (สบ 8) โดย พล.ต.ท.ชินทัต มีความสนิทสนมและคุ้นเคยกับ พล.ต.ท.อำนวย เป็นอย่างดี ซึ่งก่อนหน้า พล.ต.ท.อำนวย จะมารับตำแหน่งรองผู้ว่าฯกทม. ได้มีการทาบทาม พล.ต.ท.ชินทัต ให้มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯ กทม. ส่วนนายโกสิน เป็นอดีตข้าราชการกรุงเทพมหานครระดับสูง ซึ่งเกษียณอายุราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม