ขสมก.เริ่มทดลองเดินรถเส้นทางใหม่นำร่อง8สาย

วันที่ 15 ส.ค. 2560 เวลา 10:49 น.
ขสมก.เริ่มทดลองเดินรถเส้นทางใหม่นำร่อง8สาย
ขสมก. เริ่มทดลองเดินรถเส้นทางใหม่นำร่อง 8สายใน 1 เดือลดปัญหาการทับซ้อนเส้นทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนประเภทอื่น

เมื่อวันที่15ส.ค.ขสมก.จะเริ่มทดลองเดินรถ ขสมก.ใหม่ 8 เส้นทาง ระหว่างวันที่ 15 ส.ค.-15 ก.ย.60 ตั้งแต่เวลา 06.30 น.-18.30 น. เพื่อลดปัญหาการทับซ้อนเส้นทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนประเภทอื่นๆ  และจะรวบรวมปัญหาการใช้บริการของผู้โดยสาร มาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ บริเวณด้านหน้ารถและด้านข้างรถจะมีแถบสีแสดงพื้นที่ให้บริการและเส้นทาง รวมถึงแสดงชื่อเส้นทางใหม่ควบคู่กับเลขสายและชื่อเส้นทางเดิม  เพื่อความสะดวกแก่การจดจำของประชาชน

แฟ้มภาพเก่าประกอบเนื้อหาข่าว