ร.10พระราชทานถุงยังชีพช่วยชาวกาฬสินธุ์

วันที่ 02 ส.ค. 2560 เวลา 15:02 น.
ร.10พระราชทานถุงยังชีพช่วยชาวกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.60 เวลา 10.00น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พล.ท.ฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์นำถุงยังชีพพระราชทานและเครื่องอุปโภค บริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากพายุเซินกา ที่หอประชุมอำเภอนามน จำนวน 300 ครอบครัว ( อำเภอนามน 224 ครอบครัว อำเภอสมเด็จ 64 ครอบครัว และอำเภอคำม่วง 12 ครอบครัว)

วันเดียวกัน เวลา 13.30น. พล.ท.ฐิตะฐาน เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภค บริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่อำเภอกุฉินารายณ์ ที่หอประชุมอำเภอกุฉินารายณ์ จำนวน 1,079 ครอบครัว (อำเภอกุฉินารายณ์ 623 ครอบครัว อำเภอห้วยผึ่ง 170 ครอบครัว และอำเภอและอำเภอเขาวง 286 ครอบครัว) โดยพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย จากพายุโซนร้อนตาลัส และพายุโซนร้อนเซินกา ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.60 รวมพื้นที่ความเสียหาย 15 อำเภอ 84 ตำบล 747 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบจำนวน 19,717 ครอบครัว