ชมเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง

  • วันที่ 02 มิ.ย. 2560 เวลา 14:38 น.

ชมเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง

นครราชสีมา-รมว.พลังงานเปิดโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งเผยเกษตรกรได้รับประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่กว่า4,600ไร่

เมื่อวันที่ 2มิ.ย.60 พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เดินทางไปเปิดโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตน้ำประปา ที่บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 6 ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ่งโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งนี้ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนก.ค.2559 และได้ดำเนินการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 846 แห่ง ในพื้นที่ 56 จังหวัด ในเขตพื้นที่ภัยแล้งทั่วประเทศช่วยเหลือเกษตรกรไม่น้อยกว่า 9,000 ราย พื้นที่เกษตรกรไม่น้อยกว่า 40,000 ไร่ สามารถเพิ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จำนวน 2,115 กิโลวัตต์ คาดการณ์ว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าผลการผลิตของเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 199 ล้านบาท

โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตน้ำประปา ของหมู่บ้านมอดินแดงแห่งนี้ปัจจุบันสามารถสูบน้ำจ่ายให้ประชาชนใช้อุปโภคบริโภคได้แล้วกว่า 70 หลังคาเรือน จังหวัดนครราชสีมาได้จัดทำโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ไปแล้ว จำนวน 53 แห่ง สามารถช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 410 ราย พื้นที่ได้รับผลประโยชน์กว่า 4,600 ไร่ สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จำนวน 133 กิโลวัตต์.

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ