รองผู้ว่าฯพิจิตรตรวจสอบข้อเท็จจริงวัดถูกบุกรุกที่ธรณีสงฆ์

  • วันที่ 17 เม.ย. 2559 เวลา 18:00 น.

รองผู้ว่าฯพิจิตรตรวจสอบข้อเท็จจริงวัดถูกบุกรุกที่ธรณีสงฆ์

พิจิตร-รองผู้ว่าฯตรวจสอบพระร้องเรียนถูกบุกรุกที่ธรณีสงฆ์ ชาวบ้านร้องโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำส่อไม่โปร่งใส

เมื่อวันที่17เม.ย.59 นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ลงพื้นที่วัดศรีเบญจคาลัย ( วัดบางเบน) ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ หลังจากที่พระครูบามงคล ได้เข้าร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมว่าที่ดินของวัดซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ ได้มีบุคคลมาออกโฉนดทับที่ดินของวัด และเรียกร้องขอเงินกับทางวัดหากต้องการที่ดินคืนนอกจากนี้ในพื้นที่ตำบลท้ายทุ่งประชาชนทำหนังสือร้องเรียนมายังศูนย์ดำรงธรรมเช่นกันว่า มีโครงการก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำ หรือคลองวังม้าในพื้นที่ ของ อบต.ท้ายทุ่ง ปรากฏว่าผู้รับเหมา และผู้ควบคุมงานมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่โปร่งใส มีการขุดดินขึ้นมาจากที่สาธารณะแล้วนำไปถมไปขายให้บุคคลทั่วไป อาจจะผิดระเบียบหรือผิดในข้อตกลงสัญญาว่าจ้าง

นายบุญเวทย์ กล่าวว่าวันนี้ได้มาเก็บภาพหลักฐานและจะได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงในสัญญาว่าจ้าง หากมีการทุจริตหรือผิดสัญญาเงื่อนไขก็จะให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือ ( สตง.) รวมถึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ (ปปท.) เข้ามาดำเนินการตามกฏหมาย ขอฝากเตือนผู้รับจ้างนายช่างผู้ตรวจงานหรือชาวบ้านที่ถูกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในการตรวจรับงานควรต้องยึดความถูกต้อง และความสุจริตเป็นที่ตั้ง แต่ยังไม่ยืนยันว่ามีผู้ใดกระทำความผิดคงต้องรอหลังสงกรานต์จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง

ข่าวอื่นๆ