ครม.ชดเชยที่ดินสปก.ด่านสะเดาไร่ละ1.2ล้าน

วันที่ 20 ม.ค. 2558 เวลา 21:47 น.
ครม.ชดเชยค่าที่ดินสปก.ด่านสะเดาไร่ละ  1.2 ล้านบาท ให้เกษตรกร 41 ราย

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมครม.มีเห็นชอบให้มีการจ่ายเงินชดเชยค่าที่ดินให้กับเกษตรกรที่อยู่ในที่ดินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจำนวน  758 ล้านบาทให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้างด้านศุลกากรสะเดา  จ.สงขลาให้กับเกษตรกรจำนวน 41 รายในอัตราไร่ละ  1.2 ล้านบาทและชดเชยค่าต้นยางให้อัตราต้นละ 1,500 บาท จำนวน  75 ต้นต่อไร่ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

ทั้งนี้ครม.เห็นว่าด่านศุลกากรชายแดนไทย-มาเลเซีย เป็นด่านขนส่งสินค้าสำคัญและมีมูลค่ามากกว่าทุกด่านของประเทศ แต่ที่ผ่านมาแออัดเพราะไม่สามารถขยายพื้นที่ได้เนื่องจากอยู่ในเขตป่าสงวนและในเขตของที่ดินสปก.ที่สามารถเพิกถอนสภาพพื้นที่ได้ แต่ราชการสามารถขอใช้ประโยชน์ได้ แต่เนื่องจากสปก.จัดให้เกษตรกรทำกินไปนานแล้วจึงจำเป็นต้องชดเชยให้เกษตรกรดังกล่าว