ทึ่ง!ชาวนาสุพรรณปลูกข้าวลอยน้ำ

วันที่ 10 ต.ค. 2555 เวลา 20:48 น.
ทึ่ง!ชาวนาสุพรรณปลูกข้าวลอยน้ำ
ชาวสุพรรณบุรีแห่ไปดูชาวนาสามชุกปลูกข้าวลอยน้ำบริโภคภายในครัวเรือนลดต้นทุนการผลิต

ชาวบ้านจำนวนมากได้เดินทางไปดูการปลูกข้าวลอยน้ำของเกษตรกรคนหนึ่งที่ดัดแปลงปลูกข้าวในนาเป็นปลูกข้าวแบบลอยน้ำที่ริมแม่น้ำท่าจีนหมู่ที่ 1 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี  ซึ่งสามารถลดการใช้ปุ๋ยลดการใช้ยาฆ่าแมลง ไม่มีศรัทตรูพืชเข้ามาทำลายต้นข้าวทุกช่วงอายุเพื่อนำประยุกต์ใช้ใช้ในครัวเรือนลดต้นทุนการผลิตในการปลูกข้าว 

นางสุพรรณ เมธสาร บ้านเลขที่ 130/4 หมู่ 1 ต.สามชุก กล่าว ในอดีตทำสวนไผ่ในอ.สามชุก แต่ถูกน้ำท่วมซ้ำซากจึงดคิดเรื่องของการปลูกข้าวลอยน้ำซึ่งเป็นการทำนาแนวใหม่ยังไม่มีที่ใดทำมาก่อนหน้านี้ เพราะเชื่อว่าในอนาคตเกษตรกรต้องมีการปรับตัวปรับรูปแบบการปลูกข้าวใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการปลูกข้าวลอยน้ำเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรสามารถดำรงชีวิตอยู่กับน้ำ ทำการเกษตรและมีรายได้เลี้ยงชีพได้ แนวคิดในการปลูกข้าวลอยน้ำจึงเกิดขึ้นเพราะเห็นวัชพืชที่อยู่ในน้ำโตได้อย่างรวดเร็ว

ดังนั้นจึงนำการปลูกข้าวมาประยุคการปลูกแนวใหม่ขึ้น ซึ่งก็ทดลองจนได้ผลผลิตจริง และประหยัดต้นทุน สามารถลดต้นทุนเรื่องการที่เตรียมดิน น้ำมันเชื้อเพลิงและไม่มีปัญหาเรื่องการให้น้ำเพราะข้าวลอยน้ำเหมือนแพปลาที่ขึ้นลงตามระดับน้ำแต่รากข้าวจะยาว ซึ่งถ้ามีการปลูกข้าว 1 ไร่ ได้ข้าวเกือบ 70 ถัง ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม จากการเผาและลดการใช้สารเคมีต่างๆ ทำให้ลดต้นทุนต่ำกว่าปลูกข้าวแบบเดิมๆวัสดุปลูกจะใช้กระถางพลาสติกใส่ผักตบชวาและดินเลน เมล็ดพันธุ์ข้าว และไม้ไผ่ทำแพลอยน้ำไปวางตามที่ต้องการซึ่งตนใช้แม่น้ำท่าจีนเป็นแหล่งปลูกข้าวเพราะธาตุอาหารในน้ำสมบูรณ์ที่สุด

ด้านนายไพรัช หวังดี เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าว สำหรับการทำนาลอยน้ำนั้นสามารถทำได้แต่ปริมาณผลผลิตที่ได้อาจได้เพียงบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น และอาจต้องหาพื้นที่น้ำจำนวนมากๆ ส่วนเรื่องของการทำเป็นการค้าน่าจะมีความยุ่งยากในการดำเนินการจัดการมากมายกว่าการปลูกพื้นดินแบบเดิมที่ชาวนาทำกันอยู่ ซึ่งเกษตรกรก็ควรหาข้อมูลให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ก่อนตัดสินในในการดำเนินการเรื่องนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต