ล้อมคอกโรงสีเมืองสุพรรณกันอุบัติเหตุ

  • วันที่ 22 มี.ค. 2553 เวลา 20:32 น.

สุพรรณบุรีรัมย์เข้มสถานประกอบการโรงสีข้าวป้องกันอุบัติเหตุขณะทำงาน

นางศุภลักษณ์ พจน์โยธิน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จากสถิติการประสบอันตรายที่ผ่านมาพบว่า สถานประกอบกิจการประเภทโรงสีข้าว มีสถิติการประสบอันตรายค่อนข้างสูง ลูกจ้างบางแห่งเสียชีวิต บางแห่งสูญเสียอวัยวะ ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เป็นเพราะความประมาทเลินเล่อของลูกจ้าง และเกิดขึ้นจาก นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งในรายที่เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้ดำเนินการตามกฎหมายกับนายจ้างแล้ว ดังนั้นเพื่อลดสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการดังกล่าว จึงได้กำหนดแผนการตรวจสถานประกอบกิจการประเภทโรงสีข้าวเป็นอันดับแรก ของสถานประกอบกิจการประเภทกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเบื้องต้นได้เรียกประชุมเจ้าของสถานประกอบกิจการ เพื่อชี้แจงข้อกฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติสำหรับการบริหารด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงาน

ทั้งนี้หลังจากที่ได้มีการเรียกประชุมชี้แจงนายจ้างแล้ว พนักงานตรวจแรงงานจะเข้าไปตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้อง หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตาม จะดำเนินการตามกฎหมาย โดยมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากผู้ใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวอื่นๆ