logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

สุรินทร์พร้อมรับครม.สัญจร

02 กรกฎาคม 2555

พ่อเมืองสุรินทร์เตรียมพร้อมครม.สัญจรระหว่างวันที่ 30-31 ก.ค.นี้

พ่อเมืองสุรินทร์เตรียมพร้อมครม.สัญจรระหว่างวันที่ 30-31 ก.ค.นี้

นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผวจ.สุรินทร์ กล่าวว่า ทางจ.สุรินทร์ เตรียมพร้อมรับประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)สัญจร ระหว่างวันที่ 30-31 ก.ค.นี้ ตามที่ครม.ได้มีมติให้มีการจัดประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ทุกเดือนโดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันในแต่ละภูมิภาค โดยครม.สัญจรครั้งนี้ได้เตรียมสถานที่สำหรับจัดประชุมไว้ 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ และโรงแรมทอง ธารินทร์

ผวจ.สุรินทร์ กล่าวอีกว่า นขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุม พร้อมอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ จังหวัดมีกองกำลังอย่างเพียงพอ ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อาสาในส่วนต่าง ๆ 

นอกจากนี้ยังได้เตรียมเสนองบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆต่อที่ประชุม ครม.สถานที่จัดประชุม สถานที่จุดลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาของฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวมทั้งการดูแลความปลอดภัย เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย