logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ตรังหวั่นแรงงานวิกฤตหากพม่ากลับบ้าน

ตรังหวั่นแรงงานวิกฤตหากพม่ากลับบ้าน

28 มิถุนายน 2555

นักธุรกิจเมืองตรังหวั่นแรงงานวิกฤตหากชาวพม่ากลับบ้าน

นักธุรกิจเมืองตรังหวั่นแรงงานวิกฤตหากชาวพม่ากลับบ้าน

ตรังหวั่นแรงงานวิกฤตหากพม่ากลับบ้าน

นายวิถี สุพิทักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง กล่าวว่า   นางอองซานซูซี ผู้นำพรรคฝ่ายค้านคนสำคัญของประเทศพม่า  ได้ประกาศที่จะดึงแรงงงานต่างด้าวชาวพม่ากลับคืนสู่ประเทศ ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าทำให้บรรดาผู้ประกอบการในจ.ตรังหวั่นวิตกว่าจะเกิดปัญหาแรงงานขาดแคลนอย่างหนักเนื่องจากปัจจุบันต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวจำนวนมากเข้ามาทำงาน โดยเฉพาะภาคการผลิต  เพื่อให้สถานประกอบการสามารถคงอยู่ได้อย่างมั่นคง  เนื่องจากเดิมทีในพื้นที่ภาคใต้ เคยนิยมใช้แรงงานชาวตะวันออกเฉียงเหนือ  แต่เนื่องจากขณะนี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีงานให้ทำมากขึ้น  แถมยังมีรายได้ดีไม่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการทำสวนยางพารา  จึงเริ่มมีแรงงานชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินมาทางมาทำงานในภาคใต้ลดลงเรื่อยๆ  ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องนำแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะชาวพม่า เข้ามาทำงานทดแทน  แต่ในอนาคตแรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางกลับประเทศ  ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการต่างๆ ต้องรีบเร่งปรับตัวและหาทางรับมือ  ด้วยการใช้แรงงานให้น้อยลง หรือนำเครื่องจักรเข้ามาทดแทน

นายวิถี กล่าวอีกว่า ขณะนี้เศรษฐกิจของจังหวัดตรังค่อนข้างซบเซามาก  เนื่องจากมูลค่าการส่งออกไม่สดใส และมีตัวเลขลดลง 10-20 %  แทนที่จะเติบโตสูงขึ้นตามการคาดการณ์ก่อนหน้านี้  โดยเป็นผลจากราคาสินค้าภาคการเกษตร ทั้งยางพารา และปาล์มน้ำมัน ที่ตกลง  ขณะที่ยอดการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศก็ลดลงตามไปด้วย  แม้ว่าจะมีปัจจัยบวกจากค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงก็ตาม  แต่ก็ไม่สามารถฉุดภาคการส่งออกตลอดทั้งปีนี้ให้ดีขึ้นได้  ไหนยังต้องมาเจอกับปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาแรงงาน ที่กระหน่ำซ้ำอีก  ทำให้ผู้ประกอบการต้องอยู่ในภาวะที่ย่ำแย่ไปตามๆ กัน  ขณะที่รัฐบาลเองก็ไม่สามารถเป็นที่พึ่งอะไรได้เลย  ดีแต่ออกนโยบายมาเพื่อหาเสียงเท่านั้น  ทั้งที่น่าจะใช้โอกาสที่เหลือใน 3-4 ปีนี้ มาเร่งพัฒนาแรงงาน  เพื่อช่วยเหลือให้อยู่ได้ด้วยกันทุกฝ่ายจะดีกว่า