กวาดล้างขอทานรับครม.สัญจรภูเก็ต

วันที่ 27 ก.พ. 2555 เวลา 21:01 น.
พ่อเมืองภูเก็ตสั่งเร่งกวาดล้างขอทานเร่รอนรับประชุมครม.สัญจร ระหว่างวันที่ 19-20 มี.ค.นี้

นายตรี อัครเดชา ผวจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ได้แต่งตั้งชุดปฏิบัติการ ทุกอำเภอเพื่อกวาดล้าง ขอทานเร่ร่อนในจังหวัดภูเก็ตให้หมดไปโดยเร็ว โดยเฉพาะ ช่วงการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี( ครม.สัญจร)ระหว่างวันที่ 19-20 มี.ค.นี้ ไม่ควรพบเห็นขอทานเร่ร่อนเกิดขึ้น ในพื้นที่เด็ดขาดเนื่องจากจะทำให้เสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ตลอดทั้งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 

ผวจ.ภูเก็ต กล่าวอีกว่า สำหรับจังหวัดภูเก็ตถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบุคคลเร่ร่อน ตั้งแต่ เด็ก ผู้ใหญ่ คนต่างด้าว และ พระ ขอทานเร่ร่อน หาก ทำกันอย่างจริงจัง เข้มงวด เชื่อว่า ขอทานเร่ร่อน ในภูเก็ต จะลดลง  นอกจากนี้ถ้าประชาชนพบเห็นขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าดำเนินการจับกุมผลักดันตามขั้นตอน ต่อไป