พื้นที่เกษตรพิจิตรเสียหายเกือบล้านไร่

วันที่ 11 ต.ค. 2554 เวลา 20:39 น.
ผวจ.พิจิตรเผยน้ำท่วมพื้นการเกษตรเสียหายเกือบ 1 ล้านไร่มากที่สุดในประเทศไทย

นายสุวิทย์  วัชโรทยางกูร ผวจ.พิจิตร กล่าวว่า น้ำน่านและน้ำยมได้เข้าท่วมพื้นที่ทำการเกษตรเสียหายกว่า 971,384 แสนไร่ ซึ่งถือว่าเสียหายมากที่สุดในประเทศไทย แต่ข้อมูลล่าสุดในวันนี้ดูจากภาพถ่ายดาวเทียมปรากฏว่าน้ำเริ่มลดลงแล้วซึ่งพบว่ามีพื้นที่เสียหายอยู่อีกเพียง 880,000 ไร่และมีพื้นที่ที่ส่อเค้าว่าจะสามารถใช้ประโยชน์ในการทำนาได้แล้วเพิ่มขึ้นมาอีกกว่า 1 แสนไร่ ดังนั้นนี้จึงจะต้องกระชับพื้นที่ไม่ให้น้ำท่วมแผ่ขยายเป็นวงกว้าง โดยขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรวจแนวกระสอบทรายและพนังกั้นน้ำอย่างให้เกิดประวัติซ้ำรอยเหมือนดั่งเช่นที่บ้านบางไผ่ อ.ตะพานหิน รวมถึงให้กอบกู้เส้นทางคมนาคมและตั้งโรงครัวอาหารและน้ำดื่มให้ชาวบ้านได้มีเครื่องอุปโภคบริโภค 

ผวจ.พิจิตร กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้แบ่งเป็น 3 ทีมเพื่อลงไปช่วยในพื้นที่แต่ละอำเภอที่ถูกน้ำท่วมเพื่อกอบกู้สถานการณ์หลังน้ำลดต่อไป ซึ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลเข้าสู่แม่น้ำปิงทำให้น้ำเอ่อล้นเข้ามาในเขต อ.บึงนารางและ อ.โพทะเล อ.โพธิ์ประทับช้าง โดยน้ำได้ไหลเข้ามาทางฝายวังบัวและฝายวังยางเข้ามาตามคลองสาขาต่างๆทำให้พื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วมอยู่แล้วกลับถูกน้ำท่วมสูงเพิ่มขึ้นเฉพาะเขตลุ่มน้ำยมดังกล่าว ดังนั้นหากอีก 30 วันต่อจากนี้ไปถ้าไม่มีพายุหรือฝนตกลงมาซ้ำพื้นที่ลุ่มน้ำยมพิจิตรก็อาจจะกลับเข้าสู่ภาวะให้ทำการเกษตรได้