ไทย-เขมรเปิดโต๊ะเจรจาปัญหาชายแดน

วันที่ 20 ส.ค. 2554 เวลา 21:41 น.
กองทัพ เผย เตรียมถก กัมพูชา 23-25 ส.ค.นี้หารือการค้า ปรับกำลังทหารพื้นที่ชายแดน 

พอ.ประวิทย์ หูแก้ว โฆษกกองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา (RBC) ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2554 ที่ จ. นครราชสีมา หัวข้อที่จะมีการหารือกันประกอบด้วย การค้าขายระหว่างสองประเทศตามแนวชายแดน การท่องเที่ยว การสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฏหมายรวมถึงเรื่องความมั่นคงคือการปรับกำลังทหารในพื้นที่และมาตรการด้านต่างๆ
         
โดยฝ่ายไทยมีพล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นหัวหน้าคณะเจรจาส่วนฝ่ายกัมพูชามี พล.ท.เจียมอน ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 4 เป็นหัวหน้าคณะ และมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีชายแดนติดกันทั้งสองประเทศรวม 7 จังหวัด ที่เป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมหารือด้วย โดยวันที่ 23 สิงหาคม จะเป็นการหารือของคณะกรรมการย่อย ก่อนจะนำเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการใหญ่ ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2554 เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน