ปลุกศิษย์เก่าแมสคอมมช.ไล่คณบดี

  • วันที่ 03 ส.ค. 2554 เวลา 21:15 น.

ศิษย์เก่าสื่อสารมวลชนมช.นำ606รายชื่อยื่นผ่านมานิจประท้วงไล่คณบดีพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูคณะทวงศักดิ์ศรี

ตัวแทนคณะทำงานศิษย์เก่า คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำรายชื่อศิษย์เก่าทั่วประเทศ 606 ชื่อ และรายชื่อพร้อมสำเนาบัตรนักศึกษายืนยันสถานภาพอีก 342คน เข้ายื่นแถลงการณ์ต่อนายมานิจ สุขสมจิตร ประธานคณะกรรมการอำนายการ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถอดถอน รศ.ดร.กุลิศลา กฤตวรกาญจน์ คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน พ้นจากตำแหน่งคณบดีเนื่องจากบริหารงานล้มเหลวและไม่เป็นที่ยอมรับ

นอกจากนี้ตัวแทนศิษย์เก่ารหัส 50 และว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ 46 ของคณะการสื่อสารมวลชน ยังนำรายนามว่าที่บัณฑิตยื่นหนังสือยืนยันเจตนารมณ์ไม่รับปริญญาบัตรที่มี รศ.ดร.กุลิสลา เป็นผู้ลงนาม โดยให้เหตุผลว่าไม่ประสงค์ให้คณบดีที่ไม่ได้รับการยอมรับในกลุ่มบุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ลงนามในใบปริญญาวิทยฐานะอันศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากเป็นการลดคุณค่าทางจิตใจของบัณฑิตผู้สำเร็จ การศึกษาจากสถาบันอันทรงเกียรติ
         
นายสมภพ จันทร์ฟัก ผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ศิษย์เก่าแมสคอม 26 ตัวแทนคณะทำงานศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน กล่าวว่า คณะทำงานศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชนจะรอการพิจารณาของคณะกรรมการอำนวยการคณะการสื่อสารมวลช นและการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยที่จะมีขึ้นในวันที่ 20ส.ค. ระหว่างนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ต่อคณะการสื่อสารมวลชน คณะทำงานชุดนี้จะแปลงสภาพเป็นคณะกรรมการฟื้นฟูคณะ

"เราพร้อมที่จะเข้ามาช่วยงานเพื่อให้คณะการสื่อสารมวลชนกลับมามีเกียรติภูมิเหมือนเดิม แต่หากผลไม่เป็นที่น่าพอใจก็จะมีการหารือในคณะทำงานอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป" นายสมภพ กล่าว

ด้าน นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานคณะกรรมการอำนวยการคณะการสื่อสารมวลชน กล่าวว่า ข้อเรียกร้องให้ถอดถอนคณบดีเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย ในส่วนของกรรมการอำนวยการคณะการสื่อสารมวลชนมีหน้าที่นำข้อเท็จจริงให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา การประชุมจะพูดคุยกันว่าเห็นควรเสนอไปในแนวทางใด

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ