เมินพาราควอต! ชาวบ้านรวมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ สร้างรายได้ในชุมชน

วันที่ 27 พ.ย. 2562 เวลา 12:51 น.
เมินพาราควอต! ชาวบ้านรวมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ สร้างรายได้ในชุมชน
เมินพาราควอต! ชาวบ้าน กาฬสินธุ์ รวมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ บนพื้นที่ว่างเปล่า ส่งขายทั้งร.พ.และห้างสรรพสินค้า สร้างรายได้ในชุมชน

ชาวบ้านธนบุรี ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ รวมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์แบ่งพื้นที่ปลูกผักสวนครัวส่งขายทั้งโรงพยาบาล ทั้งห้างสรรพสินค้า สร้างรายได้ให้คนในชุมชน

หากพูดถึงผัดปลอดสารพิษคงเป็นที่ต้องการของท้องตลาดเพราะลูกค้าจะได้ทานผักที่สด สะอาด ปลอดสารพิษ ส่งผลดีต่อร่างกาย ทำให้ชาวบ้านหันมาปลูกผักปลอดสารพิษส่งขายกันมากขึ้น โดยที่บ้านธนบุรี ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ พบว่าชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันปลูกผักปลอดสารพิษส่งขาย

นางอุลัยวรรณ บัวหาร ชาวบ้านหนึ่งในสมาชิดกลุ่มปลูกผักปลอดสารบ้านธนบุรี บอกว่า แต่ก่อนพื้นที่แห่งนี้เป็นโรงเรียนเก่าแต่จะประสบปัญหาน้ำท่วมขังทุกปีทำให้ต้องย้ายโรงเรียนไปที่อื่นจากนั้นได้ขุดลอกหนองกุดโด ตั้งแต่ปี 2560 นำดินมาถมในที่แห่งนี้มีเนื้อประมาณ 6 ไร่ จากนั้นก็ปล่อยพื้นที่ว่างเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไร ทางผู้นำหมู่บ้านจึงได้ปรึกษาหารือกับชาวบ้านว่าอยากให้พื้นที่แห่งนี้ให้เกิดประโยชน์มาขึ้น จึงได้รวมกลุ่มกันปลูกผักสวนครัวขาย โดยเมื่อปี 2561 ได้ใช้งบประมาณหมู่บ้านละ 2 แสนบาท มาติดตั้งแทงค์น้ำและเครื่องสูบน้ำ โดยชาวบ้านได้ช่วยกันวางระบบท่อน้ำเพื่อจัดสรรในการปลูกผัก โดยตอนนี้มีสมาชิกอยู่จำนวน 108 ราย เป็นผู้ปลูกผักในโดม 40 ราย เป็นผู้ปลูกผักนอกโดม 68 ราย ส่วนแผนการดำเนินในอนาคต จะมุ่งส่งเสริมสมาชิกจัดทำแปลงปลูกให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และชนิดพืชที่จะปลูกตามความต้องการของตลาด

พร้อมพัฒนาการบรรจุภัณฑ์ให้เป็นแอกลักษณ์ของกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ และทำแปลงทดสอบในโดมร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและทำระบบน้ำ โดยผักที่ปลูกจะเป็นผักสวนครัวทุกชนิด เช่นผักกาด ผักกะหล่ำ ผักสลัด หอม ผักชี มะเขือเทศ ผักคะน้า เป็นต้น ซึ่งผักที่ปลูกพร้อมเก็บผลผลิตก็จะมีคนมารับซื้อไปที่โรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลกมลาไสย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตามห้างสรรพสินค้า และพ่อค้าแม่ค้าก็จะมารับซื้อถึงที่ ถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านมีเงินใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งตอนนี้เป็นห่วงเรื่องน้ำว่าจะมีเพียงพอต่อการปลูกผักหรือไม่เพราะไม่รู้ว่าช่วงหน้าแล้งจะยาวนานแค่ไหน แต่ถ้าประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอก็จะได้แจ้งไปยังผู้นำชุมชนหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

ด้านนางไพจิตร ผลบุล บอกว่า การรวมกลุ่มปลูกผักนอกจากจะสร้างรายได้ในชุมชน ทำให้ชีวิตดีขึ้นแล้ว ยังเกิดเป็นความรักความสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วยเพราะชาวบ้านที่รวมกลุ่มปลูกผักจะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันและให้คำแนะนำในการปลูกผักปลอดสารพิษ ชุมชนจึงเกิดความเข้มแข็งมากขึ้น เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ผักก็สามารถแบ่งกันทานได้ เกิดเป็นความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ชาวบ้านจึงเกิดความรักใครซึ่งกันและกัน

นางคำพัน คงประเสริฐ อายุ 70 ปี ชาวบ้านที่ร่วมปลูกผักปลอดสารพิษ บอกว่า แต่ก่อนคนในหมู่บ้านก็มีอาชีพปลูกผักขาย แต่ขายไม่ได้เนื่องจากไม่มีการตลาดที่ดีเหมือนทุกวันนี้ โดยการรวมกลุ่มปลูกผักก็จะช่วยให้ทุกคนสามารถขายผักได้ง่ายขึ้นเพราะจะมีการส่งผักไปตามที่ต่างๆต่อโดยไม่ต้องเสียเวลานำผักไปออกเร่ขายเองเหมือนสมัยเก่า ส่วนระบบน้ำก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนจะต้องหาบน้ำขึ้นมารดผัดเองแต่ทุกวันนี้มีระบบน้ำที่ใช้ง่ายการปลูกผักทุกวันนี้เลยง่ายมากขึ้นและผักที่ปลูกรับรองได้ว่าเป็นผักปลอดสารพิษ 100 เปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอน

หากใครสนใจอยากเข้าไปชมแปลงผักปลอดสารพิษสามารถเข้าไปชมได้ทุกวันโดยสามารถไปเที่ยวชมของผักสวนครัวหลากหลายชนิด สามารถไปถ่ายรูปได้และสามารถซื้อผักสดๆปลอดสารพิษกลับมาทานที่บ้านได้ หากสนใจเข้าไปชมและสอบถามเส้นทางสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์ 064-034-2799 นางอุลัยวรรณ ได้ในช่วงเช้าถึงช่วงเย็น