คนแรกของไทย"ว.วชิรเมธี"รับตำแหน่งอันทรงเกียรติระดับโลก

วันที่ 16 พ.ย. 2561 เวลา 13:56 น.
คนแรกของไทย"ว.วชิรเมธี"รับตำแหน่งอันทรงเกียรติระดับโลก
UNHCRถวายตำแหน่งผู้อุปถัมภ์ด้านสันติภาพและเมตตาธรรมแด่ว.วชิรเมธี ถือเป็นคนแรกของไทยที่ได้รับหน้าที่การงานอันทรงเกียรติระดับโลก

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ได้ถวายตำแหน่ง “ผู้อุปถัมภ์ UNHCR ด้านสันติภาพ และเมตตาธรรม” แด่พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ซึ่งท่านเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรติระดับโลก ร่วมกับเจ้าหญิงซาร่า ซิด จากประเทศจอร์แดน ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็น “ผู้อุปถัมภ์ UNHCR ด้านสุขภาพแม่และทารกแรกเกิด”

พิธีมอบรางวัลมีขึ้นเมื่อ15 พ.ย.61 ที่สำนักงานใหญ่ UNHCR กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ตัวแทนของสำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า มีการคัดเลือกผู้ได้รับตำแหน่งจากบุคคลที่มีสถานะในแต่ละประเทศ ที่ได้ทำงานด้านการช่วยรณรงค์เรื่องผู้ลี้ภัยมาเป็นเวลานาน และยังให้การช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน ทั้งการสร้างการรับรู้ การระดมทุน การเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือนโยบายที่ทำให้ผู้ลี้ภัยมีชีวิตที่ดีขึ้น

โดยแต่ละท่านจะทำงานในสายงานของตัวเอง ซึ่งท่าน ว.วชิรเมธี จะเป็นผุ้อุปถัมภ์ยูเอ็นเอชซีอาร์ด้านสันติภาพและเมตตาธรรม เพราะท่านเชื่อว่าสันติภาพจริงๆ เกิดขึ้นจากตัวเรา วิธีการคือท่านจะเทศน์เกี่ยวกับเรื่อง “โลกทั้งผองเป็นพี่น้องกัน” เพราะฉะนั้น ถ้าเราเป็นแบบนั้น เราก็จะให้ความสนใจผู้ลี้ภัยมากขึ้นในแง่ที่ว่าผู้ลี้ภัยก็เป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันกับเราในวันที่ 19 พฤศจิกายน สำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เป็นกรณีพิเศษ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

เครดิตภาพ-ข่าว เพจ Secret Magazine (Thailand) ,  บ.อมรินทร์พริ้นติ้ง