สาธิตจุฬาฯประถมคว้า 19 รางวัลนวัตกรรมระดับนานาชาติ

วันที่ 27 ส.ค. 2561 เวลา 10:13 น.
สาธิตจุฬาฯประถมคว้า 19 รางวัลนวัตกรรมระดับนานาชาติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯฝ่ายประถมกวาด 19 รางวัลจาก 2 เวทีการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ

หลากหลายผลงานสร้างสรรค์โดยนักประดิษฐ์รุ่นจิ๋ว จากศูนย์นวัตกรรมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้ก้าวสู่เวทีประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 โดยปีนี้ได้ส่งประกวดถึง 2 เวที เวทีแรกคือ “World Invention Creativity Olympic” (WICO) 2018 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2561 และ เวทีที่ 2 “Korea International Youth Olympiad 4I” (KIYO) 2018 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2561

ผลงานในการประกวดครั้งนี้เป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง โดยเวที WICO ที่มีผู้เข้าร่วมงานจาก 21 ประเทศ รวม 226 ผลงาน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ได้ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมประกวด 10 ผลงาน และได้รับรางวัลทั้งสิ้น 14 รางวัล รวมถึง Grand Prize 1 รางวัล 10 เหรียญทอง และ 3 SPECIAL AWARD

สำหรับเวที KIYO 4 I มีผู้ร่วมเข้าแข่งขันจาก 17 ประเทศ รวม 209 ผลงานโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ได้ส่งผลงานนักเรียนเข้าประกวด 4 ผลงาน และได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 5 รางวัล ได้แก่ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1รางวัลพิเศษประเภทความคิดสร้างสรรค์ทีม จาก World Women Inventors & Enterperneurs (WWIEA)

ทั้งนี้ทางโรงเรียนต้องการสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กๆ ได้มีเวทีในการแสดงผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ และ ได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อจุดประกายความคิดและการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่เด็กและเยาวชนของประเทศต่อไป