แอร์เอเซีย-คิงพาวเวอร์จัดเที่ยวบินพิเศษพาน้องกราบพ่อ

  • วันที่ 21 ธ.ค. 2559 เวลา 09:41 น.

แอร์เอเซีย-คิงพาวเวอร์จัดเที่ยวบินพิเศษพาน้องกราบพ่อ

แอร์เอเชีย-คิงพาวเวอร์จัดเที่ยวบินพิเศษ นำนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 ขอนแก่นไปถวายบังคมพระบรมศพในหลวงร.9ที่พระบรมมหาราชวัง

เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 21 ธ.ค.2559 ที่ท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น กรมท่าอากาศยาน ว่าที่ ร.ต.อัธยา  ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแกน พร้อมด้วยนายเข็มชาติ  สมใจวงษ์ รองประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น และ น.ส.คัทริยา  บริรักษ์ ผู้จัดการสายการบินไทยแอร์เอเชียขอนแก่น ร่วมอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 ที่เข่ารวมโครงการพาน้องไปกราบพ่อ ซึ่งสายการบินไทยแอร์เอเชีย ร่วมกับ มูลนิธิคิงพาวเวอร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นด้วยการนำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 แห่งทั่วประเทศเดินทางแสดงความเคารพพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระบรมมหาราชวัง โดยเที่ยวบินพิเศษที่จัดขึ้นโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย                ว่าที่ ร.ต.อัธยา  ลาภมาก ผอ.ท่าอากาศยานขอนแก่น กล่าวว่า เที่ยวบินพิเศษ จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานขอนแก่นไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง ในเที่ยวบินที่ FD 9837 โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายร่วมเดินทาง 145 คน และหากนับรวมคณะเจ้าหน้าที่ที่เดินทางด้วยเที่ยวพิเศษดังกล่าวนี้แล้วรวมทั้งหมด 160 คน และจะเดินทางกลับในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินพิเศษ ที่ FD 9838 ออกจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง  เวลา 20.30 น. และมีกำหนดการเดินทางถึงขอนแก่นในเวลา 21.30 น. โดยตลอดเที่ยวบินทั้งไปและกลับภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ได้ให้การสนับสนุนอาหารว่างและน้ำดื่มให้กับนักเรียนพร้อมด้วยคณะครูทุกคน ขณะที่ในช่วงของการเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังพระบรมมหาราชวังทั้งไปและกลับนั้นสายการบินไทยแอร์เอเชียได้จัดเตรียมรถรับและส่งรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกในเรื่องของอาหาร ชุดปฐมพยาบาลและสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆไว้พร้อมแล้วโดยทั้งหมด                นายสันติ  สกุลเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 กล่าวว่า นักเรียนทุกคนที่ร่วมเดินทางมีความตั้งใจจริงในการที่จะร่วมแสดงความเคารพพระบรมศพ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงพระราชทานความช่วยเหลือให้กับนักเรียนด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยนักเรียน 145 คนที่ร่วมเดินทางครั้งนี้ได้เขียนเรียงความเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งจะมีการส่งมอบให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชีย                “นักเรียนหลายคนไม่เคยเดินทางเข้ากรุงเทพฯ นักเรียนแทบจะทุกคนไม่เคยเดินทางด้วยเครื่องบิน ซึ่งเมื่อโครงการดังกล่าวส่งมายังโรงเรียนทุกคนล้วนดีใจ ที่ผู้ใหญ่ใจดียังคงให้โอกาสโรงเรียนในระดับภูมิภาคได้เดินทางไปยังบ้านของพ่อ เพื่อแสดงความเคารพพระบรมศพ ถึงในพระบรมมหาราชวัง นักเรียนหลายคนดีใจและร้องไห้ที่จะได้กล่าวถึงความรู้สึกที่จะขอบคุณพระองค์ท่านได้ที่ทรงพระราชทานความช่วยเหลือ และเปิดโอกาสให้สามารถได้เข้าศึกษาในวิชาที่ชื่นชอบและบางคนได้รับทุนการศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาตรี ดังนั้น การเตรียมตัวของนักเรียนทุกคนเมื่อทราบว่าจะต้องเดินทางไปยังพระบรมมหาราชวัง ทุกคนมีความพร้อมที่จะเข้ากราบพ่อ อยากบอกความในใจกับพ่อแม้พ่อจะจากเราไปแล้วแต่ก็คงไม่จากเราไปไหน ยังคงอยู่กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขอนแก่นต่อไป อย่างไรก็ตามเรียงความที่เด็กๆพากันเขียนนั้นต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน มีการถ่ายทอดความรู้สึกจากใจของนักเรียนในภูมิภาคเท่าที่สามารถจะทำได้ในความเป็นเด็กนักเรียนด้อยโอกาสอย่างพวกเรา”

 

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ