ศาลฎีการับฟ้องสมศักดิ์ซุก8.7ล.

วันที่ 27 เม.ย. 2554 เวลา 11:16 น.
ศาลฎีกานักการเมือง รับฟ้อง ป.ป.ช. เอาผิด “ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล” จงใจปกปิดบัญชีธนาคาร 8.7 ล้าน ตั้งแต่ปี 39 นัดพิจารณาครั้งแรกสอบคำให้การเฮียตือ 9 มิ.ย.นี้ 10.00 น. 

ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สนามหลวง วันที่ 27 เม.ย.นี้ เวลา 10.00 น. นายมานัส เหลืองประเสริฐ ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา เจ้าของสำนวนคดีหมายเลขดำที่ อม.4 /2554 พร้อมองค์คณะรวม 9 คน นัดฟังคำสั่งที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ทั้งนี้ ผู้ร้อง ยื่นขอให้ศาลมีคำพิพากษาห้ามมิให้นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตรองหัวหน้าพรรคชาติไทย ผู้คัดค้าน ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา 5 ปี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 263 และขอให้ลงโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 119  กรณีที่นายสมศักดิ์ ปกปิดการแจ้งบัญชีทรัพย์สินในส่วนของเงินฝากในบัญชีธนาคารและ มูลค่าประมาณ 8.7 ล้านบาท ต่อ ป.ป.ช. เป็นจำนวนหลายครั้ง ในช่วงที่เข้ารับตำแหน่ง ส.ส. และรัฐมนตรี และพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. และรัฐมนตรีตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา   

โดยองค์คณะ ฯ พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ประทับรับคำฟ้องไว้พิจารณาเพื่อมีคำพิพากษา และนัดพิจารณาคดีครั้งแรกเพื่อสอบคำให้การผู้คัดค้าน ในวันที่ 9 มิ.ย.นี้ เวลา 10.00 น. โดยให้ส่งสำเนาคำฟ้องให้ผู้คัดค้านทราบเพื่อทำคำแก้ต่างคดีภายใน 30 วัน