logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

คลังแจงไม่ห้ามขรก.เบิกยาแพง

01 กุมภาพันธ์ 2554

อธิบดีกรมบัญชีกลาง แจง คลังไม่ได้ห้ามข้าราชการเบิกจ่ายยาแพง แต่ขอให้ใช้ยาในบัญชีหลักก่อน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง แจง คลังไม่ได้ห้ามข้าราชการเบิกจ่ายยาแพง แต่ขอให้ใช้ยาในบัญชีหลักก่อน

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง ได้สั่งการให้กรมเร่งประชาสัมพันธ์กับข้าราชการเกี่ยวกับมาตรการขอความร่วมมือไม่เบิกจ่ายยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติโดยไม่จำเป็น เนื่องจากมีข้าราชการจำนวนมากร้องเรียนต่อว่าเข้ามาเป็นจำนวนมาก

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายยา 9 กลุ่มโรค ที่ผ่านมาได้สั่งห้ามเบิกจ่ายยานอกบัญชีหลักเพียงโรคเดียวเท่านั้น คือ โรคข้อเข่า เนื่องจากทางการแพทย์พบว่า ไม่มีผลต่อการรักษา

สำหรับอีก 8 โรค ได้แก่  ยาลดไขมันในเลือด ยาลดแผลและเลือดออกในกระเพาะอาหาร ยาต้านอักเสบที่มิใช่สเตียรอยด์ ยาเบื้องต้นในการรักษาความดันโลหิตสูงและภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเลือดคั่ง ยาลดความดันโลหิต ยาป้องกันการเกาะตัวของเกล็ดเลือด ยามะเร็งยาป้องกันโรคกระดูกพรุน ไม่ได้ห้ามเบิกจ่ายยานอกบัญชีหลัก แต่ขอให้ใช้ยาในบัญชีหลักก่อน หากไม่ได้ผลก็ให้ใช้ยานอกบัญชีหลักได้