เช็คเลย! โควิดวันนี้ ติดเชื้ออีก 2,236 เสียชีวิต 16ราย

วันที่ 25 มิ.ย. 2565 เวลา 07:43 น.
เช็คเลย! โควิดวันนี้ ติดเชื้ออีก 2,236 เสียชีวิต 16ราย
ศบค. รายงาน ยอดติดเชื้อโควิด19วันนี้ เพิ่มขึ้น 2,236 เสียชีวิต 16 ราย กลับบ้าน 1,892 ราย เหลือกำลังรักษา 22,786 ราย

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 65 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันดังนี้

-ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 2,236 ราย

-ยอดผู้ป่วยสะสม 2,288,342 ราย (ตั้งแต่ 1 มค. 65)

-ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 รวม 4,511,777 ราย

-เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 16 ราย

-ยอดเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ 1 มค. 65 รวม 8,877 ราย

-ยอดเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63 รวม 30,575 ราย

-ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านเพิ่ม 1,892 ราย

-ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.65รวม 2,289,922 ราย

-ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี63รวม 4,458,416ราย

-เหลือกำลังรักษาตัว 22,786 ราย

-จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 602 ราย