เตือน ทะเลอันดามันคลื่นลมแรง เรือเล็กงดออกจากฝั่งถึง 30 พค.

วันที่ 28 พ.ค. 2565 เวลา 17:41 น.
เตือน ทะเลอันดามันคลื่นลมแรง เรือเล็กงดออกจากฝั่งถึง 30 พค.
กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 5 "คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน" เรือเล็กงดออกจากฝั่งถึง 30พ.ค.

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา"คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน"ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังแรง ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง โดยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 30 พ.ค. 65

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง