แนะแจ้งเบาะแสพระประพฤติไม่เหมาะสมผ่านสายด่วน1374

วันที่ 19 พ.ค. 2565 เวลา 16:10 น.
แนะแจ้งเบาะแสพระประพฤติไม่เหมาะสมผ่านสายด่วน1374
สำนักพุทธฯแนะประชาชนแจ้งเบาะแสพระสงฆ์ ประพฤติไม่เหมาะสมผ่านสายด่วน 1374 โดยจะมีการประสาน "ตำรวจพระ" เข้าตรวจสอบต่อไป

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 65 นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า จากกรณีมีข่าว พระสงฆ์มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง จึงมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศประสานงานฝ่ายปกครองในพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการลงพื้นที่มากขึ้น รวมทั้งให้รายงานมายังส่วนกลางเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงรุก

นอกจากนี้ให้ประสานกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรทุกจังหวัด เพราะกรณีของพระสงฆ์กระทบต่อความมั่นคงของสถาบันศาสนา

หากประชาชนพบเบาะแสพระสงฆ์ที่ประพฤติไม่เหมาะสม สามารถแจ้งผ่านสายด่วน 1374 ที่จะมีการประสานการทำงานของหน่วยงานดังกล่าว รวมถึงพระวินยาธิการ หรือ ตำรวจพระ นำตัวไปดำเนินการตามขั้นตอน

สำหรับการดำเนินการกรณีพระสงฆ์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จะดำเนินการภายใต้หลักธรรมวินัยของสงฆ์และกฎหมายบ้านเมือง พร้อมยืนยันว่า ที่ผ่านมามีการตรวจสอบและดำเนินการกับพระสงฆ์ที่ประพฤติไม่เหมาะสมมาตลอดทั้งการหาหลักฐานประกอบความผิด ส่งให้กับคณะสงฆ์ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีอำนาจชี้ชัดว่าพระสงฆ์มีความผิดตามพระธรรมวินัย