ไทยป่วยโควิดเพิ่ม 3,893 ราย เสียชีวิต38

วันที่ 17 พ.ค. 2565 เวลา 07:42 น.
ไทยป่วยโควิดเพิ่ม 3,893 ราย เสียชีวิต38
ศบค.อัพเดทยอดโควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 3,893 ราย เสียชีวิต 38 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,323 ราย เหลือผู้ป่วยกำลังรักษา 63,337 ราย

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 65 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 รายงานสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิดในประเทศประจำวัน ดังนี้

-พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรวม 3,893 ราย

-จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 3,890 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 3 ราย

-ผู้ป่วยสะสม 2,159,542 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

-หายป่วยกลับบ้าน 7,323 ราย

-หายป่วยสะสม 2,121,596 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

-ผู้ป่วยกำลังรักษา 63,337 ราย

-เสียชีวิต 38 ราย

-จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,245 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 16 ราย

-อัตราครองเตียง ร้อยละ 16.0