ครม.ไฟเขียวร่างกม.คุ้มครองสื่อ

วันที่ 04 ม.ค. 2554 เวลา 18:12 น.
ครม.อนุมัติหลักการร่างพ.ร.บ.คุ้มครองสื่อ จัดตั้งองค์กรอิรสะคล้ายสภาทนายความกำกับดูแลการทำหน้าที่ ส่งกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนเข้าสภาผู้แทนฯ

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.ได้อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รมว.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ
โดยสาระสำคัญของร่างดังกล่าว เป็นการยกร่างของคณะอนุกรรมการที่มีการรวมตัวกันของสื่อ จากนั้นได้มีการรับฟังความเห็นของสื่อทั้งในต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ ซึ่งหลักการได้มีการกำหนดนิยามของคำว่า ผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อมวลชน องค์กรวิชาชีพสื่อ และการคุ้มครองประชาชนจากการเสนอข่าวของสื่อมวลชน

ทั้งนี้ ครม.ได้เห็นชอบรับหลักการทางกฎหมายของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว โดยในส่วนของการจัดตั้งองค์กรสื่อนั้น ที่ประชุมได้หารือว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ซึ่ง ครม.เห็นสมควรไม่ให้สังกัดกับหน่วยงานของรัฐ มีลักษณะเป็นองค์กรอิสระคล้ายสภาทนายความ แต่จะหาช่องทางในการจัดสรรงบประมาณในการอุดหนุนองค์กรภาควิชาชีพสื่อมวลชน จากนี้จะให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป.