สินค้าเกษตรปี’54แพงยกแผง

วันที่ 04 ม.ค. 2554 เวลา 08:38 น.
สภาพอากาศไม่เอื้อผลผลิตลดตลาดในนอกประเทศแย่งซื้อ

การันตีสินค้าเกษตรพุ่งยกแผง ทั้งข้าว มันสำปะหลัง หมู ไก่ ไข่ เหตุผลผลิตลดจากอากาศแปรปรวน

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า แนวโน้มสินค้าเกษตรสำคัญปี 2553/2554 มีทิศทางปรับตัวขึ้นทุกรายการ ทั้งข้าว มันสำปะหลัง หมู ไก่ ไข่ กุ้ง ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว กาแฟ และถั่วเหลือง เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกในประเทศได้รับความเสียหายจากสภาพอากาศแปรปรวน การระบาดศัตรูพืช และปัญหาน้ำท่วม เช่นเดียวกับผลผลิตประเทศอื่นทั่วโลก

รายละเอียดแต่ละสินค้า ได้แก่ ข้าวทำให้ปริมาณสินค้าออกสู่ตลาดน้อยลง สวนทางกับความต้องการสินค้าเกษตรที่ยังปรับเพิ่มขึ้นทั้งจากการนำไปบริโภค การใช้ในอุตสาหกรรม และผลิตเป็นพลังงานทดแทน ทำให้ทิศทางราคาสินค้าเกษตรปีหน้าจะอยู่ในในเกณฑ์ดีตั้งแต่ต้นฤดูกาล

ทั้งนี้ จะส่งออกได้ 99.5 ล้านตัน ผลผลิตในประเทศ 22.17 ล้านตัน น้อยลงจากปีที่แล้วได้ 23.25 ล้านตัน ราคาจึงน่าจะสูงกว่าราคาประกัน

มันสำปะหลังผลผลิตจะน้อยกว่าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเมินไว้ที่ 20.65 ล้านตัน เพราะการระบาดของเพลี้ยแป้ง ขาดแคลนท่อนพันธุ์ และภาวะน้ำท่วม ทำให้ผลผลิตเสียหาย 6 แสนตัน ปัจจุบันราคาเฉลี่ยอยู่ที่ กก. ละ 3.053.15 บาท

กุ้งขาวแวนนาไม่มีผลผลิตในประเทศ 4.92 แสนตัน ลดลงจาก 5.06 แสนตัน หรือ 2.61% เช่นเดียวกับผลผลิตประเทศคู่แข่งที่ประสบปัญหาโรคระบาดและน้ำท่วม ทำให้ราคาอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง เพราะความต้องการนำเข้าจากต่างประเทศยังมีสูง แต่ต้องระวังผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งค่า

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดว่ามีผลผลิต 4.45 ล้านตัน ลดลง 3.5% อีกทั้งผลผลิตของประเทศผู้ส่งออกสำคัญ เช่น สหรัฐ และบราซิล ก็ลดลง ส่งผลให้แนวโน้มราคาดีขึ้น ล่าสุดราคาที่เกษตรกรขายใน จ.เพชรบูรณ์ เดือน ธ.ค. เฉลี่ย กก.ละ 8.358.50 บาท

แต่หากราคาลดลงเกษตรกรก็ยังได้รับการช่วยเหลือจากโครงการประกันรายได้ ที่กก.ละ 7.14 บาท ปาล์มน้ำมัน คาดว่ามีผลผลิต 9.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 15.11% สกัดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 1.65 ล้านตัน ในจำนวนนี้ใช้เป็นน้ำมันบริโภค 9.12 แสนตัน ใช้ผลิตไบโอดีเซล 4.44 แสนตัน ที่เหลือส่งออกและเก็บสต๊อก

มะพร้าว มีผลผลิตเหลือเพียง 1 ล้านตัน ลดลง 23% เนื่องจากมีการนำพื้นที่เพาะปลูกไปใช้ประโยชน์ในการบริการท่องเที่ยว และมีการระบาดของศัตรูมะพร้าว ขณะที่ความต้องการใช้ยังเพิ่มขึ้นปัจจุบันราคาสัปดาห์ที่ 3 เดือน ธ.ค. เกษตรกรขายได้ผลละ 12.02 บาท

กาแฟ คาดการณ์ผลผลิต 44,950 ตัน ลดลง 8.16% เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกลดลง และอากาศแปรปรวนในช่วงกาแฟออกดอก ปัจจุบันผู้ค้าท้องถิ่นเปิดราคารับซื้อ กก.ละ 5659 บาท ส่วนบริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส (เนสเล่ท์) เปิดจุดรับซื้อ กก.ละ 6061 บาท

สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ คาดผลผลิตสุกร 12.38 ล้านตัว เพิ่ม 2.14% ไก่เนื้อ 957.29 ล้านตัว เพิ่ม 1.2% และไข่ไก่ 9,885 ล้านฟอง เพิ่ม 1.32%

สินค้ากลุ่มที่ต้องนำเข้า ได้แก่ ถั่วเหลือง มีผลผลิต 1.9 แสนตัน คาด ว่าต้องนำเข้า 1.51.6 ล้านตันแนวโน้มราคาอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากผลผลิตโลกก็ลดลง แต่ความต้องการใช้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการนำน้ำมันถั่วเหลืองไปทำไบโอดีเซลในบราซิล อาร์เจนตินา และยุโรป โดยราคาถั่วเหลืองขายส่งตลาดกทม. เกรดสกัดน้ำมัน ณ เดือนธ.ค. อยู่ที่กก.ละ 1616.50 บาท