ชงเพิ่มโทษปรับฝ่าฝืนกฎจราจร4เท่า ชะลอต่อทะเบียนรถทำผิด

วันที่ 27 ม.ค. 2565 เวลา 16:44 น.
ชงเพิ่มโทษปรับฝ่าฝืนกฎจราจร4เท่า ชะลอต่อทะเบียนรถทำผิด
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายลดอุบัติเหตุทางถนนฯ เสนอเพิ่มโทษฝืนกฎจราจร 4 เท่า เร่งตัดแต้มและชะลอต่อทะเบียนรถทำผิดให้มีผลทันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 65 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรียกประชุม คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/65 เพื่อเร่งติดตามขับเคลื่อนมาตรการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้เป็นรูปธรรม

ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญอย่างมาก กับการเกิดอุบัติเหตุบนทางข้าม ซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยตามกฎหมาย โดยเฉพาะกรณี จักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนที่ผ่านมา โดยหารือร่วมกันอย่างกว้างขวาง พบสถิติผู้เสียชีวิตเดินเท้าบนถนนส่วนใหญ่อายุ 50 -60 ปี และเห็นชอบแนวทางป้องกันอุบัติเหตุทางถนนบนทางข้ามร่วมกัน ดังนี้

ด้านมาตรการทางกฎหมาย ให้เร่งรัดนำเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้น ทั้งกล้องวงจรปิดและกล้องตรวจจับความเร็วในพื้นที่เสี่ยง และจัดทำฐานข้อมูลประวัติผู้กระทำผิดและยานพาหนะ โดยให้มีการตัดคะแนนความประพฤติในการขับขี่ พร้อมทั้งให้เพิ่มโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร โดยเสนออัตราโทษปรับสูง 4 เท่าจากเดิม

ด้านมาตรการทางถนน ให้เร่งสำรวจ วิเคราะห์และจัดลำดับความเร่งด่วนปรับปรุงวิศวกรรมจราจรทางข้ามทั่วประเทศให้มีมาตรฐานและปลอดภัย เช่น การชะลอความเร็วรถก่อนถึงทางข้าม การจัดทำป้ายเตือนและป้ายสัญลักษณ์ชัดเจนในตำแหน่งที่เหมาะสม

ด้านมาตรการผู้ใช้รถใช้ถนน ให้เร่งสร้างการตระหนักรู้การข้ามถนนที่ปลอดภัยกับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศทุกวัย โดยให้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและกิจกรรมรณรงค์ทั้งในและนอกระบบการศึกษา

พล.อ.ประวิตร ได้ย้ำว่า ขอให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับ หมอกระต่าย เป็นการรณรงค์ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทางข้ามครั้งใหญ่ของทุกฝ่าย ต้องเริ่มที่ตัวเรา ใจเขาใจเราและมีส่วนร่วมกันอย่างจริงจังมากกว่าที่เป็นอยู่ ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องกันไป โดยต้องร่วมกันตามอำนาจหน้าที่ ทำให้ทางม้าลายหรือทางข้ามและทางเท้าให้ปลอดภัย สำหรับประชาชนเดินเท้า

ทั้งนี้ได้มอบให้ ตำรวจดำเนินการตามแนวทางมาตรการทางด้านกฎหมาย นำเทคโนโลยีและวิศวกรรมจราจร เพิ่มการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด จริงจังและต่อเนื่องทั้งปี โดยเน้นลดพฤติกรรมเสี่ยงหลัก ทั้งการขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัยและไม่คาดเข็มขัดนิรภัย รวมทั้งควบคุมการจำหน่ายสุรากับผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

พร้อมกันนี้ ได้มอบให้ กระทรวงคมนาคม รับผิดชอบด้านมาตรการทางถนน โดยให้เร่งรัดดำเนินการเกี่ยวกับการตัดคะแนนความประพฤติผู้ขับขี่ที่ผิดกฎหมายและชะลอการออกป้ายภาษีให้เป็นรูปธรรมโดยพยายามให้มีผลบังคับใช้ภายใน เม.ย.นี้

สำหรับ กระทรวงศึกษาธิการ และกรมประชาสัมพันธ์ขอให้ร่วมรับผิดชอบด้านมาตรการผู้ใช้รถใช้ถนน ที่สำคัญต้องสร้างจิตสำนึก ความตระหนักรู้อย่างสม่ำเสมอให้ผู้ใช้รถใช้ถนน มีวินัย มีน้ำใจและปฏิบัติตามกฎจราจร

สำหรับ กระทรวงมหาดไทย โดยทุกจังหวัดให้ใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ ขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่โดยให้ยึดถือเป็นภารกิจหลัก ที่ต้องดำเนินการและให้มีการติดตามประเมินผลต่อเนื่อง โดยเฉพาะ กรุงเทพมหานครฯ ที่มีการจราจรหนาแน่นและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ขอให้ตื่นตัวมากกว่าที่เป็นอยู่และเร่งสำรวจ ปรับปรุงและนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ทั้งนี้ ขอให้ กค.ได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและยับยั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้องด้วย