โควิด19วันนี้ ติดเชื้อใหม่ 8,078 เสียชีวิต 22 ราย

วันที่ 27 ม.ค. 2565 เวลา 07:44 น.
โควิด19วันนี้ ติดเชื้อใหม่ 8,078 เสียชีวิต 22 ราย
ศบค. รายงาน ยอดติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ เพิ่มขึ้น 8,078 ราย เสียชีวิตอีก 22 ราย หายป่วยกลับบ้าน 6,595 ราย เหลือกำลังรักษา 82,760 ราย

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 64 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันดังนี้

-ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น8,078ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ7,853 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 225ราย

-ยอดผู้ป่วยสะสม 183,587 ราย (ตั้งแต่ 1 มค. 65)

-ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 รวม 2,407,022 ราย

-เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 22 ราย

-ยอดเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ 1 มค. 65 รวม 400 ราย

-ยอดเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63 รวม 22,098 ราย

-ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านเพิ่ม 6,595 ราย

-ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.65รวม 133,670ราย

-ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี63รวม 2,302,164ราย

-เหลือกำลังรักษาตัว 82,760ราย