โควิดวันนี้ไทยติดเชื้ออีก 6,718 เสียชีวิต 12 ราย

วันที่ 25 ม.ค. 2565 เวลา 07:43 น.
โควิดวันนี้ไทยติดเชื้ออีก 6,718 เสียชีวิต 12 ราย
ศบค. รายงาน ยอดติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ เพิ่มขึ้น6,718 ราย เสียชีวิตอีก 12 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,659 ราย เหลือกำลังรักษา 81,532 ราย

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 64 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันดังนี้

-ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 6,718 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 6,566 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 152 ราย

-ยอดผู้ป่วยสะสม 167,922ราย (ตั้งแต่ 1 มค. 65)

-ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 รวม 2,391,357ราย

-เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 12 ราย

-ยอดเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ 1 มค. 65 รวม 359ราย

-ยอดเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63 รวม 22,057 ราย

-ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านเพิ่ม 7,659 ราย

-ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.65รวม 119,274 ราย

-ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี63รวม 2,287,768ราย

-เหลือกำลังรักษาตัว 81,532 ราย