ประกาศกรมอุตุฯ เตือน "ฝนฟ้าคะนองบริเวณภาคเหนือตอนบน"

วันที่ 18 ม.ค. 2565 เวลา 09:09 น.
ประกาศกรมอุตุฯ เตือน "ฝนฟ้าคะนองบริเวณภาคเหนือตอนบน"
กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 5 "ฝนฟ้าคะนองบริเวณภาคเหนือตอนบน" ขอให้เกษตรกรยังคงเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "ฝนฟ้าคะนองบริเวณภาคเหนือตอนบน" ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565

คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่ปกคลุมด้านตะวันออกของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศลาว และประเทศเวียดนามตอนบนแล้ว ในขณะที่ลมตะวันตกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าหากันบริเวณภาคเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ขอให้เกษตรกรยังคงเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 05.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายสำหรับเหตุการณ์นี้