โปรดเกล้าฯพระราชทานอภัยโทษ ปล่อยผู้ต้องขัง32,000ราย

วันที่ 05 ธ.ค. 2564 เวลา 18:34 น.
โปรดเกล้าฯพระราชทานอภัยโทษ ปล่อยผู้ต้องขัง32,000ราย
โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ คาดผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวประมาณ 32,000 ราย อดีต3 แกนนำกลุ่มพันธมิตรฯ"ไชยวัฒน์-อมร-เทิดภูมิ" มีลุ้นพ้นคุก

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.64 ตามที่ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่า ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

รายงานจากกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า สำหรับพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 2564 จะมีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำจำนวนประมาณ 32,000 ราย จากเรือนจำทั่วประเทศ

โดยผู้ต้องขังสำคัญที่คาดว่าจะได้รับการอภัยโทษปล่อยตัวในครั้งนี้ คือ นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์, นายอมร อมรรัตนานนท์ หรือรัชต์ยุตม์ ศิรโยธินภักดี และนายเทิดภูมิ ใจดี อดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ซึ่งถูกศาลฎีกาพิพากษาจำคุก 8 เดือน โดยไม่รอลงอาญา ในความผิดฐานมั่วสุมก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ตามมาตรา 66 กรณีชุมนุมปิดถนนเมื่อปี 2551 เพื่อขับไล่นายสมัคร สุนทรเวชอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเข้าเงื่อนไขตามาตรา 7 เป็นผู้ต้องโทษจำคุก ไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี ซึ่งมีโทษจำคุก ตามกำหนดโทษที่จะต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ

อ่าน : พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔