ไทยป่วยโควิดเพิ่ม 5,854 ราย เสียชีวิตอีก30

วันที่ 28 พ.ย. 2564 เวลา 07:52 น.
ไทยป่วยโควิดเพิ่ม 5,854 ราย เสียชีวิตอีก30
ศบค.รายงานไทยป่วยโควิดเพิ่ม 5,854 ราย เสียชีวิต 30 ราย หายป่วยกลับบ้าน 6,354 ราย เหลือผู้ป่วยกำลังรักษา 79,250 ราย

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 64 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานสถานการณ์โควิดประจำวันดังนี้

-ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรวม 5,854 ราย

-จำแนกเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 5,130 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 260 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 457 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 30 ราย

-ผู้ป่วยสะสม 2,077,950 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

-หายป่วยกลับบ้าน 6,354 ราย

-หายป่วยสะสม 1,979,430 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

-ผู้ป่วยกำลังรักษา 79,250 ราย

-เสียชีวิต 30 ราย