บรรจุ "อีสปอร์ต" เป็นหนึ่งในกีฬาอาชีพของไทย

วันที่ 21 ก.ย. 2564 เวลา 09:31 น.
บรรจุ "อีสปอร์ต" เป็นหนึ่งในกีฬาอาชีพของไทย
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ บรรจุ "อีสปอร์ต" เป็นหนึ่งในกีฬาอาชีพของไทย ทำให้มีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนในด้านต่างๆ

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 โดยมีสาระสำคัญคือ ประกาศให้ "กีฬาอีสปอร์ต" เป็นกีฬาอาชีพในประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่องกำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นอาชีพ พ.ศ.2561

ทั้งนี้กีฬาที่ถูกบรรจุดเข้าเป็นกีฬาอาชีพ มีสิทธิและช่องทางที่จะขอความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ในด้านต่างๆจากคณะกรรมการกีฬาอาชีพได้ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ จาก "กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ" ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เช่น สวัสดิการ การพัฒนานักกีฬา การเชิดชูเกียรติแก่นักกีฬาอาชีพ การส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาให้เป็นนักกีฬาอาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ นอกจากนี้ยังสามารถจัดตั้งสโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพได้

ปัจจุบันคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ได้กำหนดกีฬาอาชีพไว้ 13 ชนิดกีฬา คือ 1.ฟุตบอล 2.กอล์ฟ 3.เจ็ตสกี 4.วอลเลย์บอล 5.ตะกร้อ 6.โบว์ลิ่ง 7.แข่งรถจักรยานยนต์ 8.จักรยาน 9.แข่งรถรถยนต์ 10.สนุกเกอร์ 11.แบดมินตัน 12.เทนนิส 13.บาสเกตบอล