สธ.ถกมาตรการ "COVID Free Setting" เตรียมเปิดกิจการในพื้นที่แดงเข้ม

วันที่ 21 ก.ย. 2564 เวลา 08:50 น.
สธ.ถกมาตรการ "COVID Free Setting" เตรียมเปิดกิจการในพื้นที่แดงเข้ม
สธ.หารือภาคเอกชน จัดทำมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร กรณีเปิดสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เน้น3ด้านทั้ง การจัดพื้นที่ มาตรการผู้ให้บริการและรับบริการ

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อม คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน อาทิ ผู้แทนกิจการศูนย์การค้า ภัตตาคาร สวนสนุก ธนาคาร และภาคการจัดประชุมสัมมนาและการท่องเที่ยว ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อร่วมกันเตรียมความพร้อมภาคธุรกิจ สถานประกอบการในการดำเนินงานตามแนวทาง COVID Free Setting ให้มีความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

ดร.สาธิตกล่าวว่า แนวคิดการจัดทำมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) กรณีเปิดสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เน้น 3 ส่วนหลัก คือ

1) การจัดพื้นที่และสิ่งแวดล้อม เช่น การเว้นระยะห่าง การหมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัส

2) มาตรการสำหรับผู้ให้บริการ เช่น ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มหรือมีผลตรวจ ATK สถานประกอบการต้องประเมินตนเอง ผ่านแพลตฟอร์ม Thai stop COVID Plus ทุก 14 วัน โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านอนามัยประจำสถานประกอบการ เป็นผู้รายงานและประสานกับกรมอนามัย และให้ผู้รับบริการประเมินการดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของสถานประกอบการ ร้อยละ 5 ต่อวัน สำหรับพนักงานให้ประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai

3) มาตรการสำหรับผู้รับบริการ เช่น ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมีผลตรวจ ATK เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขยังได้เตรียมระบบรับรองบุคคลเพื่อเข้าใช้บริการสถานประกอบการ กิจการหรือกิจกรรม ที่เปิดให้บริการภายใต้สถานการณ์โควิด 19 กรณีที่ ศบค.ผ่อนผันให้เปิดกิจการหรือกิจกรรมได้

“ขอขอบคุณภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมการเปิดกิจการ/ กิจกรรมอย่างปลอดภัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งกับผู้ประกอบการ ประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศ มั่นใจว่าความร่วมมือของทุกคน ทุกฝ่าย จะช่วยให้เราก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปได้” ดร.สาธิตกล่าว