ขสมก.แจ้งคนขับรถเมล์-กระเป๋าเก็บค่าโดยสารติดโควิด6ราย

วันที่ 08 ก.ย. 2564 เวลา 09:20 น.
ขสมก.แจ้งคนขับรถเมล์-กระเป๋าเก็บค่าโดยสารติดโควิด6ราย
ขสมก.แจ้งพนักงานขับรถ-กระเป๋ารถเมล์ปรับอากาศ-แอร์ร้อนและเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักเทคโนโลยี ติดเชื้อโควิด-19

เพจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โพสต์ระบุว่า ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 7 กันยายน 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 6 ราย

1. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 36 เขตการเดินรถที่ 4

2. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 47 เขตการเดินรถที่ 4

3. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ระดับ 3 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 36ก เขตการเดินรถที่ 8

5. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 71 เขตการเดินรถที่ 2

6. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 36 เขตการเดินรถที่ 4