ทอ.แจงใช้ชั่วโมงฝึกบินช่วยขนมังคุด-ลำไย ยันไม่ทำค่าใช้จ่ายเพิ่ม

วันที่ 10 ส.ค. 2564 เวลา 11:57 น.
ทอ.แจงใช้ชั่วโมงฝึกบินช่วยขนมังคุด-ลำไย ยันไม่ทำค่าใช้จ่ายเพิ่ม
โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจง ใช้ชั่วโมงฝึกบินเครื่องบิน SAAB 340 ลำเลียงมังคุด-ลำไย ช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระบุนักบินต้อง ทำการบินฝึกอยู่แล้ว ไม่ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและพื้นที่บนเครื่อง ว่างพอ

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 64 พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า กรณีมีผู้โพสต์ข้อความว่า “ไม่เห็นด้วยกับกองทัพอากาศที่เอาเครื่องบิน SAAB 340 บินขนมังคุดจากสุราษฎร์ธานี ไปแลกเปลี่ยนกับลำไยที่เชียงใหม่และลำพูน เป็นการใช้ทรัพย์สินที่ผิดประเภทและไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย” นั้น

ขอชี้แจงว่า กองทัพอากาศมีแผนการฝึกเดินทางระหว่างสนามบิน ในแต่ละพื้นที่อยู่แล้ว เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักบินและเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นตารางปฏิบัติปกติ

ดังนั้น การช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ควบคู่ไปกับการฝึกบิน จึงถือเป็นการได้ประโยชน์และไม่ได้ทำให้งบประมาณค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และไม่ใช่เป็นการจัดเที่ยวบินเพิ่มเติมแต่อย่างใด เพราะนักบินต้องฝึกบินเดินทางอยู่แล้ว

ประกอบกับแต่ละเที่ยวบินมีพื้นที่ว่างพอ สำหรับการบรรทุกสิ่งของ จึงเป็นการแสวงหาประโยชน์ร่วมกับภารกิจการช่วยลำเลียงผลิตทางการเกษตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในการระบายสินค้าไปยังพื้นที่ปลายทาง

ทั้งนี้ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีนโยบายให้กองทัพอากาศนำขีดความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ บูรณาการทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤติ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มกำลังความสามารถ