ศิริราชเปิดจองฉีดวัคซีนโควิดเดือนส.ค.ผ่านแอปฯ "Siriraj Connect"

วันที่ 04 ส.ค. 2564 เวลา 13:21 น.
ศิริราชเปิดจองฉีดวัคซีนโควิดเดือนส.ค.ผ่านแอปฯ "Siriraj Connect"
รพ.ศิริราชประกาศเปิดจองฉีดวัคซีนกลุ่มสูงอายุและผู้ป่วย7กลุ่มโรคเสี่ยงสำหรับเดือนส.ค. ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 64 โรงพยาบาลศิริราช ประกาศเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุมากกว่า 59 ปี 10 เดือน และ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้มีประวัติการรักษา และ/หรือมีหมายเลขเวชระเบียนผู้ป่วย รพ.ศิริราช สามารถจองวัน และเวลาการฉีดวัคซีนโควิด 19 AstraZeneca สำหรับเดือนสิงหาคม 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect โดยเปิดให้จองในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

การฉีดวัคซีนครั้งนี้เป็นการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 ชนิดใด ๆ มาก่อน และต้องการฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ 1 จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ผู้ต้องการรับการฉีดวัคซีนที่เข้าเกณฑ์ข้างต้นเข้าจองวัคซีนต่อไป