วัคซีน "ซิโนฟาร์ม" รอบ 2 ถูกจองเต็มแล้ว

วันที่ 04 ส.ค. 2564 เวลา 12:34 น.
วัคซีน "ซิโนฟาร์ม" รอบ 2 ถูกจองเต็มแล้ว
รพ.จุฬาภรณ์ แจ้ง ปิดลงทะเบียนจอง วัคซีน ซิโนฟาร์มรอบ 2 บุคคลธรรมดา

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 64 เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งว่า ขณะนี้การลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดา รอบ 2 เต็มจำนวนแล้วผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ สามารถกลับเข้ามาจองวัคซีน เลือกโรงพยาบาล เลือกวันนัดฉีด และโอนเงินให้เสร็จสิ้นได้ตั้งแต่วันนี้ เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

เลือกวันนัดเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 29 สิงหาคม 2564

สำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับบุคคลธรรมดา รอบ 2 นี้ จำนวนทั้งสิ้น 75,000 ราย เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.sinopharm.cra.ac.th และ แอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android โดยมีอัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) โดยทุก ๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส