อภ.ตั้งเป้า ต.ค. นี้ ผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ 40 ล้านเม็ด/เดือน

วันที่ 04 ส.ค. 2564 เวลา 06:51 น.
อภ.ตั้งเป้า ต.ค. นี้ ผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ 40 ล้านเม็ด/เดือน
องค์การเภสัชกรรม ตั้งเป้า! ต.ค. นี้ ผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ 40 ล้านเม็ด/เดือน ภายใต้ชื่อ ฟาเวียร์ ที่ อภ. วิจัย พัฒนา และ ผลิตเอง

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เผย ต.ค. นี้ จะผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ได้มากกว่า 40 ล้านเม็ด ต่อเดือน โดยเป็นยาที่ อภ. วิจัย พัฒนา และผลิตเอง ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64 ภายใต้ชื่อ ฟาเวียร์ (200 มิลลิกรัมต่อเม็ด) เพื่อลดการจัดหายาจากต่างประเทศ

ซึ่ง อภ. บริหารจัดการและปรับการสำรองยาฟาวิพิราเวียร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศมาตลอด โดยยาทั้งหมดจะจัดสรรและกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ต่อไป

อีกทั้ง ก.ย. นี้ อภ. มีแผนที่จะเปิดสายการผลิตที่ 5 ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ได้ถึง 2,000 ล้านเม็ดต่อปี หรือเดือนละไม่น้อยกว่า 160 ล้านเม็ดต่อเดือน หากมีความต้องการเพิ่มขึ้น