สธ.แถลงการณ์ยัน "คณาจารย์แพทย์" ไม่เกี่ยวซื้อวัคซีน-กำหนดนโยบาย

วันที่ 03 ส.ค. 2564 เวลา 15:40 น.
สธ.แถลงการณ์ยัน "คณาจารย์แพทย์" ไม่เกี่ยวซื้อวัคซีน-กำหนดนโยบาย
สธ.ออกแถลงการณ์ คณาจารย์แพทย์ คณะที่ปรึกษากระทรวง ไม่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย หรือจัดซื้อเวชภัณฑ์และวัคซีนโควิด หลังถูกคนบางกลุ่มแสดงความเห็นพาดพิงด้วยถ้อยคำที่รุนแรง

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 64 นายแพทย์?เกียรติ?ภูมิ? วงศ์?รจิต ปลัด?กระทรวง?สาธารณสุข (สธ.) ได้เปิดเผย แถลงการณ์กระทรวงสาธารณสุข กรณีการแสดงความคิดเห็นต่อคณาจารย์ ด้านวิชาการ? ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเนื้อหาดังนี้

ตามที่ได้มีการแสดงความคิดเห็น? ของคนบางกลุ่มด้วยถ้อยคำที่รุนแรง? จนมีผลกระทบ? ต่อการทำงาน? และต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน? ของคณาจารย์ในคณะที่ปรึกษาของกระทรวงสาธารณสุข? เช่น ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ? คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ, นาย?แพทย์?ทวี? โชติพิทยสุนนท์? ผู้ทรงคุณวุฒิใน? คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ? ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี? คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล? และ? ศ.พญ.กุลกัญญา? โชคไพบูลย์กิจ? คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล? เป็นต้น

กระทรว?งสาธารณสุข? ขอเรียนทำความเข้าใจว่า? กระทรวงสาธารณสุข? ได้เรียนเชิญคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ? จากหลากหลาย?สถาบันมาช่วย?เป็นที่ปรึกษาเป็นคณะกรรมการ?หรือคณะทำงาน โดยที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข? ได้รับความอนุเคราะห์ จากผู้เชี่ยวชาญ? ของสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ? อย่างต่อเนื่อง? ตั้งแต่ก่อน?การระบาดของโรค covid-19 และทุกท่าน?ได้ให้ความเห็น?และข้อเสนอแนะ?ในฐานะ?นักวิชาการอย่างเป็นอิสระ? และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง?

ทั้งนี้? คณาจารย์ ทุกท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง?ในการกำหนดนโยบาย?หรือ?การจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์และวัคซีนแต่อย่างใด?

กระทรวงสาธารณสุข ขอขอบพระคุณ? ชื่นชม? และให้กำลังใจท่านอาจารย์ทุกท่านในความเสียสละ ทำงานเพื่อ?ประเทศชาติ

"ขอให้สังคมได้ร่วมเข้าใจ? และรับทราบบทบาทที่มีคุณค่ายิ่ง ของคณะคณาจารย์ทุกท่าน ในครั้งนี้ด้วยครับ? ขอบพระคุณครับ"ปลัดสธ.กล่าว