เคาะเกณฑ์ฉีดไฟเซอร์ให้บุคลากรสาธารณสุข ครอบคลุมทั้งผู้ไม่เคยฉีด-ฉีดเพียง1เข็ม

วันที่ 02 ส.ค. 2564 เวลา 13:14 น.
เคาะเกณฑ์ฉีดไฟเซอร์ให้บุคลากรสาธารณสุข ครอบคลุมทั้งผู้ไม่เคยฉีด-ฉีดเพียง1เข็ม
กรมควบคุมโรคเผยเกณฑ์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข ครอบคลุมทั้งผู้ได้รับวัคซีนซิโรแวค ซิโนฟาร์ม 2 เข็มแล้ว ผู้ที่ได้รับวัคซีนเพียง 1 เข็ม ผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน ผู้ที่คยติดโควิดมาก่อน และไม่เคยได้รับวัคซีน

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเมื่อวันที่ 1 ส.ค.2564 ได้มีมติเรื่อง คำแนะนำการให้วัคซีนโควิด19 ของไฟเซอร์ ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขดังนี้

1.บุคลากรที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์ กระตุ้น 1 เข็ม

2.บุคลากรที่ได้รับวัคซีนใดๆมาแล้วเพียง 1 เข็ม พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 2 โดยกำหนดระยะห่างระหว่างโดสตามชนิดของวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นหลักตามที่เข็มแรกกำหนด เช่น เข็มแรกกำหนดว่า ให้ฉีดเข็ม 2 ใน 3 สัปดาห์ก็เป็นไปตามนั้น

3.บุคลากรที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดๆมาก่อน พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์

4.บุคลากรที่เคยติดเชื้อโควิดมาก่อน และไม่เคยได้รับวัคซีน พิจารณาให้รับวัคซีนไฟเซอร์ 1 เข็ม โดยมีระยะห่างอย่างน้อย 1 เดือน

คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ยังมีมติในกรณีที่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เคยได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้

1.วัคซีนซิโนแวค เข็มแรก และวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 หรือสูตรสลับไขว้ หรือ 2.วัคซีนแอสตร้าฯ 2 เข็ม คือ ได้รับวัคซีนแอสตร้าฯไป 1 เข็มและมีกำหนดรับแอสตร้าฯเข็ม 2 หรือ 3.วัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม และได้รับเข็มกระตุ้นด้วยแอสตร้าฯ 1 เข็ม คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาว่า ขณะนี้ยังไม่แนะนำให้วัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มกระตุ้น เพราะหลังจากฉีดวัคซีนทั้ง 3 แบบ ภูมิคุ้มกันยังอยู่ในระดับสูงเพียงพอ เพราะฉีดไม่นาน และยังไม่มีข้อมูลวิชาการที่จะสนับสนุนว่า จะฉีดวัคซีนกระตุ้นอีกครั้งเมื่อไหร่

อย่างไรก็ตามบุคลากรเหล่านี้ให้ขึ้นทะเบียนรายชื่อไว้ และจะมีการพิจารณาข้อมูลวิชาการ และดำเนินการให้วัคซีนไฟเซอร์ตามข้อมูลวิชาการ และจำนวนวัคซีนที่จะเข้ามาเพิ่มในระยะต่อไป

ขณะที่ นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวยืนยันว่า บุคลากรด่านหน้าที่มีความเสี่ยงทุกคนจะได้รับจัดสรรทั้งหมด อาสาสมัครกู้ภัย เก็บศพ สัปเหร่อ ก็อยู่ในโควต้า 7 แสนโดส หากใครคิดว่ายังตกหล่น ในต่างจังหวัดให้ประสานมายัง สสจ. ส่วน กทม.ให้ประสานสำนักอนามัย

รัฐบาลสหรัฐฯ ได้บริจาควัคซีนไฟเซอร์มาให้ประเทศไทยจำนวน 1,503,450 โดส โดยจะมีการจัดสรรแบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ

1.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ จำนวน 700,000 โดส

2.กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 13 จังหวัด เพื่อฉีดให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป และคนท้อง 12 สัปดาห์ขึ้นไป จำนวน 645,000 โดส

3.กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงชาวต่างชาติ และคนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศ เช่น นักเรียน นักศึกษา จำนวน 150,000 โดส

4.ทำการศึกษาวิจัย 5,000 โดส

5.สำรองฉุกเฉิน 3,450 โดส