กทม.ตั้งเป้าค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกครบ 2,016 ชุมชนภายในสิ้นเดือนนี้

วันที่ 25 ก.ค. 2564 เวลา 13:23 น.
กทม.ตั้งเป้าค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกครบ 2,016 ชุมชนภายในสิ้นเดือนนี้
ปลัดกทม.ตรวจเยี่ยมการลงพื้นที่ตรวจหาผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเชิงรุกของทีม Bangkok CCRT ตั้งเป้าตรวจให้ครบ 2,016 ชุมชนภายในวันที่ 31 ก.ค.เพื่อค้นหาและลดจำนวนผู้ป่วยตกค้าง

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานครตรวจ เปิดเผยระหว่างเยี่ยมการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก (Bangkok CCRT) ในพื้นที่เขตมีนบุรี ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย และภาคีเครือข่ายจัดทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก Bangkok Comprehensive Covid-19 Response Team (Bangkok CCRT) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน โดยวันนี้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการ ที่ชุมชนรุ่งนภา 2 ชุมชนเคหะรามคำแหง และคลองสองต้นนุ่น เขตมีนบุรี โดยทำการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมาย 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ ชุมชนละ 100 คน พร้อมทั้งค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน โดยการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

ทั้งนี้ ได้ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และให้คำแนะนำในการแยกกักที่บ้าน (Home Isolation : HI) พร้อมมอบชุด HI แก่ผู้ป่วยที่สามารถกักตัวที่บ้านได้ โดยการจ่ายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจน สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถทำการกักตัวรักษาที่บ้านได้ จะทำนำส่งศูนย์พักคอย (Community Isolation) เพื่อรอการนำส่งเข้าระบบการรักษาต่อไป นอกจากนี้ ยังได้สื่อสารทำความเข้าใจให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่สำคัญที่สุดคือเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด การดูแลความสะอาดภายในบ้านพักอาศัยไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรครวมทั้งการแจ้งข่าวหากพบว่ามีผู้ป่วย และการปฏิบัติตนในการกักตัว เป็นต้น

สำหรับ ผลการดำเนินงาน Bangkok CCRT ระหว่างวันที่ 15 - 24 ก.ค. ลงพื้นที่ชุมชนแล้ว 1,317แห่ง มีประชาชนเข้ารับบริการแล้ว 57,767 ราย ให้บริการฉีดวัคซีนแล้ว 42,080 ราย (ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว และหญิงตั้งครรภ์) ให้บริการตรวจ Antigen Test Kit แก่ประชาชนแล้ว 8,126ราย ผลไม่พบเชื้อ 7,165 ราย และผลพบเชื้อ 961 ราย ซึ่งได้นำส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา 25 ราย นำส่งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (CI : Community Isolation) 10 ราย และให้การดูแลแยกกักตัวที่บ้าน (HI : Home Isolation) 926 ราย พร้อมมอบชุดกักตัว ยาฟ้าทะลายโจร ยาลดไข้ ยาแก้ไอ และยาละลายเสมหะให้แก่ผู้ที่แยกกักตัวที่บ้านได้ใช้ในการดูแลตนเอง โดยในวันนี้ (25 ก.ค. 64) จะลงพื้นที่ชุมชน 55 แห่ง

นางศิลปสวย กล่าวว่า ทีม Bangkok CCRT จะลงพื้นที่ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายการตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้ครบ 2,016 ชุมชน ภายในวันที่ 31 ก.ค.เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งลดจำนวนผู้ป่วยตกค้างภายในชุมชนและนำส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาให้ได้มากที่สุด