สธ. เร่งเพิ่มเตียง รพ.บุษราคัม รับผู้ป่วยโควิด

วันที่ 24 ก.ค. 2564 เวลา 08:53 น.
สธ. เร่งเพิ่มเตียง รพ.บุษราคัม รับผู้ป่วยโควิด
กระทรวงสาธารณสุข เร่งเพิ่มเตียง รพ.บุษราคัม รับผู้ป่วยโควิด ลดปัญหารอเตียง-เสียชีวิตในบ้าน

เฟซบุ๊กเพจ ไทยคู่ฟ้า รายงานว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังอยู่ในระดับสูง ทำให้มีผู้ป่วยอาการหนักเพิ่มมากขึ้น ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มศักยภาพให้ รพ.บุษราคัม มีความพร้อมทั้งอุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ ห้องไอซียู และห้องแยกความดันลบ เพื่อช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลหลัก

ที่สำคัญคือ การเพิ่มเตียงให้มากที่สุด โดยให้มีเตียงหมุนเวียนอย่างน้อย 50 - 100 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยรายใหม่จากการค้นหาเชิงรุกใน กทม. ลดปัญหาการรอเตียง การเข้าไม่ถึงระบบบริการ และลดการสูญเสียในบ้าน

นอกจากนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) และ กทม. จะร่วมกันลงพื้นที่ นำผู้ป่วยตกค้างส่ง รพ.บุษราคัม โดยทุกรายจะได้รับการตรวจเชื้อด้วย RT-PCR ก่อนคัดแยกเพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสม

ปัจจุบัน รพ.บุษราคัม รับผู้ป่วยค่อนข้างมาก อัตราการครองเตียงมากกว่าร้อยละ 95 ที่ผ่านมา รพ.บุษราคัม รับผู้ป่วยแล้ว 10,739 ราย รักษาหายกลับบ้าน 7,226 ราย ส่งรักษาต่อ 257 ราย และอยู่ระหว่างการรักษา 3,167 ราย