เปิดข้อมูลเหยื่อโควิด 114 ราย อายุน้อยสุด 14 ปี มี 3 ราย เสียชีวิตที่บ้าน

วันที่ 23 ก.ค. 2564 เวลา 13:05 น.
เปิดข้อมูลเหยื่อโควิด 114 ราย อายุน้อยสุด 14 ปี มี 3 ราย เสียชีวิตที่บ้าน
ศบค. แถลงย้ำ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด 14,575 ราย เสียชีวิตอีก 114 ราย อายุน้อยสุด 14 ปี มี 3 ราย เสียชีวิตที่บ้าน อีก 1 ราย เสียชีวิตขณะนำส่งรพ. กทม.นำโด่ง ติดเชื้อ 3,104 ราย ดับ 49 ราย จับตาสมุทรสาคร ปริมณฑล ยอดสูง

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 64 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงาน สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

-ผู้ป่วยรายใหม่ 14,575 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 9,889 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก3,601 ราย จากเรือนจำ1,072 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 13 ราย

-ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 114 ราย / ยอดสะสม 3,811 ราย

-ผู้เสียชีวิตทั้ง 114 ราย เป็นชาย 61 ราย หญิง 53 ราย เป็นคนไทย 111 ราย เมียนมา 1 ราย กัมพูชา 1 ราย และ ปากีสถาน 1 ราย อายุระหว่าง 14-94 ปี โดย กรุงเทพมหานคร เสียชีวิตสูงสุด 49 ราย ปทุมธานี12ราย สมุทรปราการ 11 ราย สมุทรสาคร 6 ราย นครปฐม1 ราย ยะลา 3 ราย นราธิวาส 1 ราย สงขลา 1 ราย สุราษฎร์ธานี 3 ราย ตรัง 1รายนครศรีธรรมราช 1 ราย ระนอง 1 ราย ร้อยเอ็ด 3 ราย เลย 2 ราย ชัยภูมิ2 ราย ขอนแก่น นครราชสีมา ศรีสะเกษ จังหวัดละ 1 ราย นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดละ 3 ราย อ่างทอง 2 ราย อุตรดิตถ์ เพชรบุรี สระบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด สระแก้ว จังหวัดละ 1 ราย ทั้งนี้ มีผู้เสียชีวิตที่บ้าน 3 ราย (สระบุรี 1 ราย ปทุมธานี 2 ราย ) พบเชื้อหลังเสียชีวิต และ เสียชีวิตที่ ER 1 ราย จากกู้ชีพนำส่งจ.ปทุมธานี

-ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคไต ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคไต หลอดเลือดสมอง โรคปอด โรคอ้วน ติดเตียง ปฏิเสธโรคประจำตัว ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ อาศัย/เข้าพื้นที่ระบาด 39 ราย คนในครอบครัว 23 ราย คนอื่นๆ 20 ราย(ร่วมงาน ลูกจ้าง ผู้ดูแล) เข้าไปในสถานที่แออัดพลุกพล่าน 6 ราย (ตลาด รพ. ) อาชีพเสี่ยง 5 ราย (ค้าขาย เสริมสวย บัยรถบรรทุก ) ระบุได้ไม่ชัดเจน 1 ราย

-ยอดผู้ป่วยสะสม 467,707 ราย

-ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น 7,775 ราย ยอดสะสม 320,152 ราย

-เหลือผู้ป่วยรักษาอยู่ 143,744 ราย

-ในจำนวนนี้มีอาการหนัก 3,984 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 900 ราย

-ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 จนถึง 22 กค.64 พบว่า มียอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว15,388,939โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 11,805,180 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 3,583,759 ล้านราย

-จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันนี้ 10 จังหวัดอันดับแรก 1.กรุงเทพมหานคร 3,104 ราย 2.สมุทรสาคร1,067 ราย 3.สมุทรปราการ 837 ราย 4.ชลบุรี 669 ราย 5. ระยอง 516 ราย 6.ปทุมธานี 511 ราย 7.พระนครศรีอยุธยา 359 ราย 8.ฉะเชิงเทรา 352 ราย 9.นนบทุรี 305 ราย และ 10.ปัตตานี 290 ราย

-ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ที่ กทม. ปริมณฑล 6,085 ราย ส่วนอีก 67 จังหวัด ติดเชื้อ 6,634 ราย