ครม.ไฟเขียวตั้ง"พ.ท.หนุน ศันสนาคม"เป็นผอ.สลากฯคนใหม่

วันที่ 20 ก.ค. 2564 เวลา 16:47 น.
ครม.ไฟเขียวตั้ง"พ.ท.หนุน ศันสนาคม"เป็นผอ.สลากฯคนใหม่
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้ง"พ.ท.หนุน ศันสนาคม"เป็นผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคนใหม่ ได้ค่าตอบแทน 280,000 บาทต่อเดือน

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังประชุมครม.ว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งและกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

1.แต่งตั้ง พ.ท.หนุน ศันสนาคม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

2. การกำหนดอัตราค่าตอบแทนคงที่ในอัตรา 280,000 บาทต่อเดือน โดยในระหว่างอายุสัญญา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะปรับขึ้นค่าตอบแทนคงที่ในวันที่ 1 ต.ค. ของทุกปี ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนคงที่ที่ผู้รับจ้างได้รับ ทั้งนี้ ให้ขึ้นกับผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยการปรับขึ้นค่าตอบแทนคงที่ตลอดอายุสัญญาจ้างจะต้องไม่มีผลให้อัตราค่าตอบแทนคงที่ที่ได้รับเกินกว่าอัตราขั้นสูงตามกรอบอัตราค่าตอบแทนคงที่ที่กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบไว้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ระบุในสัญญาจ้างผู้อำนวยการฯ แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ