กทม.ยันได้รับจัดสรรวัคซีนเพียง5แสนโดสฉีดให้ผู้สูงอายุ

วันที่ 20 ก.ค. 2564 เวลา 12:17 น.
กทม.ยันได้รับจัดสรรวัคซีนเพียง5แสนโดสฉีดให้ผู้สูงอายุ
ผอ.สำนักอนามัย กทม.ยันได้รับจัดสรรวัคซีนให้เพียง 5 แสนโดสไม่ใช่ 1.3 ล้านโดส พร้อมเร่งฉีดให้กลุ่มผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนผ่านไทยร่วมใจ

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผอ.สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยถึงกระแสข่าว กทม.ยังมีวัคซีนที่ยังไม่ได้ฉีดอีก 1.3 ล้านโดส ว่า กทม.ยืนยันได้รับการจัดสรรวัคซีน เพียง 500,000 โดส เมื่อวันที่ 15 ก.ค.โดยเร่งนำมาฉีดให้แก่ผู้สูงอายุ ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 14 ก.ค.เนื่องจากเป็นกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายและอาจมีอาการที่รุนแรง รวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตสูง

ทั้งนี้ ได้เปิดรับลงทะเบียนผ่าน www.ไทยร่วมใจ.com ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.64 เป็นต้นไป และเริ่มฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 19 ก.ค.64 ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งกทม.ร่วมมือกับหอการค้าไทย ทั้ง 25 จุด กทม.จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 17 ก.ค.2504) สัญชาติไทย และพักอาศัยอยู่ในกทม.สามารถเดินทางมายังสถานที่ฉีดวัคซีนได้ ลงทะเบียนเพื่อนัดหมายฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่บัดนี้