วิธี-ขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อเดินทางเข้า-ออกพื้นที่สีแดงเข้ม

วันที่ 20 ก.ค. 2564 เวลา 12:05 น.
วิธี-ขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อเดินทางเข้า-ออกพื้นที่สีแดงเข้ม
วิธีการและขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อขอเอกสารรับรอง หรือ QR Code เพื่อใช้ในการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด

หลังจากรัฐบาลกำหนดให้พื้นที่ 13 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กทม. ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ สงขลา โดยกำหนด ให้ผู้ที่จะเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ต้องใช้เอกสารรับรองการเดินทาง หรือ QR Code เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจ

สำหรับวิธีการและแนวทางในการขอเอกสารรับรอง หรือ QR Code เพื่อใช้ในการเดินทางมีดังนี้

การขอเอกสารสามารถทำได้อย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 วิธี ดังนี้

1.ขอเอกสารจากเจ้าหน้าที่/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่

2.ลงทะเบียนผ่าน "ไทยชนะ" ณ ด่านตรวจ

3.ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หยุดเชื้อเพื่อชาติ https://covid-19.in.th/ 

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เว็บไซต์หยุดเชื้อเพื่อชาติ https://covid-19.in.th/ 

-ในหน้าแรกให้กด "กรอกข้อมูลบันทึกการเดินทาง"

-กรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน และรายละเอียดการเดินทาง เวลาในการเดินทางไปและกลับ จากนั้นกด "ยืนยัน"

-หน้าเว็บไซต์จะแสดง QR Code ให้แคปหน้าจอ หรือ ถ่ายรูปเอาไว้ เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจ